verkoop van chalet en plaatsen op andere camping

Vraag gesteld door jakob55 op 10 april 2018

Wij willen een chalet kopen op een camping, waar wij een jaarplaats huren, maar door de eigenaar wordt aangegeven dat wij, mochten wij het chalet over bijv een aantal jaren willen verkopen, dit alleen mogen doen met plaats. Dus wij mogen dan niet ons chalet, wat ons eigendom is, laten verplaatsen naar een andere camping. Mag de camping eigenaar dit eisen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U wilt weten of een ondernemer van een recreatiepark u kan verplichten om bij beëindiging van de huurovereenkomst, het chalet re verkopen met behoud van de standplaats..

RECRON camping
Indien het recreatiepark is aangesloten bij de RECRON is deze gestelde voorwaarde in strijdt met artikel 9 lid 1 eerste volzin RECRON-voorwaarden (vaste plaatsen). Hierin stat vermeld, dat de recreant te allen tijde zijn/haar kampeermiddel mag verkopen.

Alleen bij verkoop met behoud van plaats is goedkeuring van de ondernemer vereist (artikel 9 lid 1 tweede volzin RECRON-vorwaarden (vaste plaatsen).

Geen RECRON camping
Indien de camping niet is aangesloten bij de RECRON, dan gelden de reglementen van het park zelf. Of een dergelijke regeling stand houdt bij de burgerlijke rechter is maar zeer de vraag, daar deze bepaling mij onredelijk bezwarend voorkomt. Bovendien moet u zich afvragen of het wel verstandig is met uw kampeermiddel op een park te staan, waarbij de ondernemer er dubieuze reglementen erop na houdt, zeker wanneer u niet onder de eventuele bescherming van de RECRON-voorwarden valt.

Meer informatie over 'chalet/stacaravan en uw rechten' vindt u op onze website.