Rechtsgeldigheid klacht na afloop vakantie

Vraag gesteld door Aks op 05 juli 2016

Geachte heer, mevrouw,

Mensen hebben onze vakantiewoning gehuurd voor 2 weken. Tijdens het verblijf hebben wij als verhuurder geen enkele klacht, telefoontje over het gehuurde object van de huurders ontvangen. Een week na afloop van de huurperiode kregen wij een mail van deze huurders met daarin een hele reeks "volgens hen klachten over het object". Het betrof een vernederende mail met vergezochte en volgens ons onterechte klachten. Wij zijn dan ook niet op deze mail in gegaan.
Omdat wij hier niet op ingaan in de vorm van restitutie van de huursom wil de huurder ons middels een derde persoon, niet helemaal duidelijk wie dit is, gaan dagvaarden. Kan dit zomaar, tijdens het verblijf hebben ze niets kenbaar gemaakt.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De huurders van uw vakantiewoning hebben pas een week na afloop van de huurperiode hun beklag gedaan over een aantal zaken. Huurder vordert restitutie deel huursom. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Een huurder dient klachten terstond te melden bij de verhuurder, opdat de verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld de klachten te verhelpen tijdens de huurperiode.

Nu de huurders hun klachten pas een week na verloop van de huurperiode kenbaar hebben gemaakt, heeft u als verhuurder niet de gelegenheid gehad 'de klachten' te verhelpen. Ofwel; nu de huurder niet tijdig hun beklag hebben gedaan, maakt dat restitutie - van een gedeelte - van de huursom hier niet aan de orde is.