na mijn vakantie kreeg ik van een benzine station i Frankrijk een brief met het verzoek om tot betaling over te gaan van getankte benzine

Vraag gesteld door Wim Hofman op 19 september 2018

Men beweert dat ik getankt heb zonder te betalen. Ik heb terug gemailed, dat dat haast onmogelijk is omdat mijn vrouw in de auto blijft tot ik getankt en betaald heb. Heb tevens gezegd, dat het mogelijk is dat ik een verkeerd pompnummer heb genoemd of dat de kassier een fout heeft gemaakt, maar dat ik weg rijd zonder betaling kan gewoon niet. Geen antwoord op mijn mail ontvangenvan 25 juli 2018. Ook gevraagd naar enig bewijs. Ook zonder antwoord.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft in Frankrijk getankt. Nu ontvangt u een bericht dat u niet voor deze tankbeurt zou hebben betaald. U heeft hierop gereageerd, maar geen antwoord ontvangen.

Het is goed dat u heeft gereageerd. Bewaart u in ieder geval een kopie van uw recatie.

Het tankstation zal aannemelijk moeten maken dat er niet is betaald. Als u met een bankpas heeft betaald kunt u ook een kopie van de afschrijving toesturen. Daarmee kunt u de betaling immers aantonen.

U zult de verdere reactie van het pompstation vervolgens af moeten wachten.