Motor stuk binnen 100km

Vraag gesteld door Tomvk op 22 juni 2015

Ik heb gisteren particulier een motor gekocht. De verkoper heeft hiervan het blok gereviseerd, maar binnen 100km is het blok kapot gelopen (waarschijnlijk een zuiger of zuigerveer)

Tijdens de proefrit en de eerst 50km liep de motor wel goed.

Heb ik hier juridisch enige grond om de koop te ontbinden of valt dit onder mijn eigen verantwoordelijkheid?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een motor gekocht bij een particulier, waarbij binnen 100 km een probleem in het motorblok is ontstaan. 

Bij de koop van een gebruikt product zoals een tweedehands motor, geldt voor de koper een onderzoeksplicht. U mag wel afgaan op wat de verkoper over het product vertelt. Nadeel van kopen bij een particulier is dat u van de verkoper geen deskundigheid mag verwachten en dat er vaak geen garantie wordt gegeven. Toch zijn er soms bij gebreken nog mogelijkheden de verkoper aan te spreken. In de wet staat dat u redelijke verwachtingen mag hebben van zaken die u koopt. Daarom mag u verwachten dat de motor geschikt is voor normaal gebruik.

De verkoper is verplicht u als koper te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een particuliere verkoper is minder deskundig dan een professional. Daarom wordt er in dat geval meer onderzoek verwacht van de koper. U moet er rekening mee houden dat hij bepaalde mankementen niet opgemerkt heeft.

De motor die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de motor niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een motorfiets zijn o.a.: leeftijd, koopprijs in relatie tot de nieuwprijs, waar u de motor kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de motor. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  U moet bewijzen dat de motor niet aan de redelijke verwachtingen voldoet. Als u zich beroept op een mededeling van de verkoper, moet u deze ook bewijzen. Zonder bewijs heeft u (in een procedure) geen kans van slagen.

U dient in in eerste instantie de verkoper in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de motor laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. Op onze website vindt u ons stappenplan klachten na aankoop.