Kan Rechtshulp mij een visie geven op een oordeel van de BOVAG Geschillen cie.?

Vraag gesteld door rechtshulp op 28 januari 2015

Ik heb een geschil met mijn garage over een garantiezaak. Ik heb het geschil voorgelegd aan de BOVAG Geschillencommissie en die komt met een oordeel waar m.i. nog wel wat op aan te merken valt. Kan de afdeling Rechtshulp mij als lid van de ANWB ondersteuning geven bij het bepalen van mijn standpunt? En zoja, wat moet ik daarvoor ondernemen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Ik begrijp dat u uw zaak aan de Geschillencommissie Voertuigen heeft voorgelegd. Als u aan de Geschillencommissie een zaak voorlegt, is de commissie bevoegd deze te behandelen als partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te houden. Het reglement van de Geschillencommissie bepaalt verder hoe een zaak wordt behandeld, welke zaken kunnen worden behandeld, hoe een bindend advies wordt genomen, enz.

Is een maal een bindend advies genomen door de commisssie dan kan alleen in bepaalde gevallen vernietiging daarvan plaatsvinden. Artikel 26. van het reglement zegt hierover het volgende:

"Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend plaatsvinden door het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak aan partijen. De rechter zal het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Door niet binnen voornoemde termijn de uitspraak aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt de uitspraak onaantastbaar."

Als er onduidelijkheid is over bijvoorbeeld de formulering van het advies dan kunt u zich hiermee tot de Geschillencommissie zelf wenden (www.sgc.nl).