Kan een boete uit italie door een nederlands incassobureau worden geind

Vraag gesteld door Pierre55 op 02 juni 2015

Mijn vrouw heeft plus minus anderhalf jaar geleden een boete gekregen vanuit Lucca voor het inrijden van een verkeersluwe zone. Zij was hiervan niet op de hoogte en reed toen in een gehuurde auto via Hertz. Nu komt er via het Nationaal Incasso Bureau een brief binnen met het verzoek om de boete alsnog inclusief rente en kosten binnen vijf dagen te voldoen? Mijn vraag is nu als ik nu niet reageer/ betaal of zij dit juridisch kunnen afdwingen? D.w.z. dat zij naar de rechter kunnen stappen en dat deze rechter de vordering toewijst? Graag u reactie hoe e.e.a. in elkaar steekt.

Antwoord van David

ANWB Expert

Uw vrouw heeft anderhalf jaar geleden een boete gekregen wegens het inrijden van een verkeersluwe zone in Italië. De boete is overgedragen aan het Nationaal Incasso Bureau. 

Normaal gesproken geeft het verhuurbedrijf uw gegevens door aan de Italiaanse autoriteiten waarna u vervolgens zelf de bekeuring ontvangt.  Zij kunnen daar een bedrag voor in rekening brengen als dat is opgenomen in de voorwaarden van het verhuurbedrijf. De boete die u ontvangt mag niet direct verhoogd zijn. Eerst moet u de gelegenheid hebben om de oorspronkelijke boete te voldoen. Het is de vraag of er eerder brieven verzonden zijn. Pas na verloop van termijnen gaan verhogingen een rol spelen. Het betalen van de oorspronkelijke (lagere) boete heeft dan geen zin meer. De verhogingen zijn dan immers ook verschuldigd.

Op zich kunnen boetes uit Italië vooralsnog niet in Nederland worden geïnd zonder dat daar een rechter aan te pas komt. Het kan natuurlijk wel zijn dat het incassobureau deze zaak aan de Nederlandse rechter voorlegt. Mocht deze de boete bekrachtigen kan de boete in Nederland worden geïncasseerd. Als er inderdaad een dagvaarding wordt opgesteld zullen de kosten die het incassobureau maakt oplopen. Mocht de rechter u in het ongelijk stellen loopt u het risico dat u deze kosten moet vergoeden.

Echter geldt dat er eerder een uitspraak is gedaan in een vergelijkbare zaak waarbij via de Nederlandse kantonrechter een Duitse boete werd voorgelegd. Daarin is kort gezegd bepaald dat als er een mogelijkheid is om via het kaderbesluit/verdrag onderling boetes te innen (in Nederland via het CJIB) het voorleggen van een boete aan de Nederlandse rechter niet zou mogen. Dit staat op gespannen voet met elkaar. De mogelijkheid om via het CJIB te innen is immers veel eenvoudiger en brengt minder kosten met zich mee. Het feit dat een land het kaderbesluit nog niet heeft geïmplementeerd, kan dan niet ten koste gaan van diegene die de boete moet betalen. U zou dit nog aan het incasso bureau kunnen melden. Als zij overgaan tot dagvaarden lopen zij dus een risico dat een rechter vergelijkbaar beslist en dat zou dan in uw voordeel zijn. 

Los van bovenstaande kunt u ook problemen krijgen als gevolg van de openstaande boete als u in Italië bent. Als u vervolgens staande wordt gehouden in het land zelf kunt u alsnog tot betaling worden gedwongen. Zie hiervoor ook onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-vakantie/met-de-auto-op-reis/boetes-italiaanse-steden/gevolgen-niet-betalen-boete