Duitse boete voor overbelading : hoe te handelen?

Vraag gesteld door Nanny1 op 13 februari 2017

Situatieschets:
Mijn man was naar Duitsland. Bij een verkeerscontrole bleek de bedrijfsbus te zwaar. Er was geen gevaarlijke situatie.
Er moest materiaal uitgeladen worden en hij kreeg een boete van 800 euro (plus een boete van 120 euro voor de bestuurder). Iemand anders kreeg op hetzelfde moment ook een boete. Hierbij was de overbelading veel groter, maar de boete was een fractie, omdat dit een privépersoon betrof.

Er werd nogal op aangedrongen dat de boete direct betaald werd. Op zich is het logisch dat we moeten betalen als er iets niet klopt, maar nu hebben wij een voor ons onleesbare boete.

Daarbij leek het berekenen van de boete een soort natte vingerwerk. Men gaf aan dat eventueel teveel betaald geld terug zou worden betaald. Mogelijk hangt de hoogte van de boete af van hetgeen er door mijn man aan dit transport verdient wordt. Aan het transport zelf wordt echter niets verdient.

Vragen:
1: Op basis waarvan wordt de hoogte van deze boete berekend?
2: (Hoe) kunnen we eventueel bezwaar maken tegen de hoogte van de boete?
3: Wat is de termijn hiervoor / zitten hier risico's aan vast?
4: Is er kans op een naheffing?
5: Hoe kan ik de IBANcode doorgeven? Terugstorten klinkt namelijk aardig, maar de IBANcode van mijn man, die op het formulier staat is onleesbaar.
6: Was mijn man verplicht om deze boete ter plekke te betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw man is in Duitsland beboet vanwege overbelading van de bedrijfsbus. De boete diende ter plekke te worden voldaan; in totaal € 920,-. U heeft hier een zestal vragen over.

1. De Officier van Justitie zal uiteindelijk de hoogte van de boete bepalen. De boete is niet afhankelijk van de winst die met transport wordt behaald.

2. U dient wel een gegoede reden te hebben om bezwaar te maken, anders is het zinloos.

3. De bezwaartermijn zal op de brief staan welke u te zijner tijd zal ontvangen.

4. Het kan voorkomen dat de betaalde waarborgsom te laag was.

5. Mocht er sprake zijn van een overschot, dan zal justitie Duitsland om uw IBAN verzoeken.

6. Politie kan directe betaling verlangen.

Meer informatie over verkeersboetes uit Duitsland vindt u op onze website.