Caravan gekocht onder valse voorwendselen

Vraag gesteld door ArKa op 17 augustus 2017

Onze caravan heeft op papier een leeggewicht van 1200 kg. Aangezien de TMM (dit gewicht vermeerderd met belading) op de rand is van wat onze auto mag trekken, heb ik voor aanschaf gevraagd of de dealer de caravan (leeg) wilde wegen. Hij gaf namelijk aan dat de fabrikant vaak een erg hoge marge aanhoudt en dat de caravan in werkelijkheid waarschijnlijk rond de 1100 kg weegt. Vervolgens heb ik een aantal foto's gekregen van hun weegbrug waaruit blijkt dat de caravan inderdaad rond de 1100 kg weegt. Recentelijk heb ik de caravan zelf op een geijkte weegbrug gezet en nu lijkt het erop dat de caravan leeg wél rond de 1200 kg weegt.
Stel dat de caravan leeg 1200 kg gewicht, terwijl de dealer ons in de waan heeft gelaten dat ie 1100 kg weegt, kan ik dan de verkopende partij ter verantwoording roepen? Of heb ik geen poot om op te staan?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U geeft aan dat u een caravan hebt gekocht met een leeggewicht van 1200 kg. De verkoper geeft aan dat de caravan leeg 1100 kg weegt waarvan hij foto’s heeft laten zien. Onlangs hebt u zelf de caravan gewogen en u komt uit op 1200 kg leeggewicht. U vraagt zich af of u de verkopende partij ter verantwoording kan roepen.

Dwaling
In dit geval kunt u een beroep doen op dwaling. U hebt een caravan gekocht op basis van foute informatie. Echter, u moet wel aan kunnen tonen dat u de caravan niet had gekocht wanneer u had geweten dat het leeggewicht 1200kg was en dat dit een essentieel punt is waarop u uw beslissing tot overgaan tot koop baseert.

Als er sprake is van dwaling dan kunt u als koper de overeenkomst vernietigen. Bij vernietiging moet teruggegaan worden naar de situatie van vóór de koop, dus de verkoper moet de koopprijs teruggeven, de koper moet de caravan weer inleveren en het kenteken moet weer op naam van de verkoper.

Een praktische vraag in dit geval is dat er uiteraard bij de weging door de verkoper een verschil van 100kg bestaat ten opzichte van uw weging en het aangegeven leeggewicht van de fabrikant. Feit blijft dat de toegestane maximum massa niet overschreden mag worden en dat daarbij uitgegaan moet worden van het leeggewicht (dus 1200kg volgens kentekenbewijs).

Meer lezen over dwaling na aankoop.