Boete zwitserland

Vraag gesteld door Jankolk1990 op 21 juni 2018

Wij hebben een boete gekregen uit Zwitserland van vorig jaar 29 augustus 2017. Moeten we deze betalen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen vanuit Zwitserland. U heeft deze betaald. Nu ontvangt u wederom een brief over een geldbedrag dat u moet betalen.

In Zwitserland kan inderdaad een hoge boete worden uitgeschreven. Daarnaast is ook een rijontzegging mogelijk.

U ontvangt nu weer een brief over een te betalen bedrag. Als het goed is moet in de brief worden aangegeven waar deze kosten voor zijn. Ik vermoed dat het kosten voor onderzoek zijn.

Bij de afhandeling van zwaardere verkeersovertredingen wordt vaak een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Dit onderzoek voert de Zwitserse overheid ook uit als je geen bezwaar maakt. Naast de kosten voor gerechtelijk onderzoek komen ook de administratiekosten voor eigen rekening.

Voor meer informatie over boetes uit Zwitserland verwijs ik u graag naar onze website.***

Reactie van Jankolk1990:

Nee deze boete hebben we nog niet eerder gehad. Dit is een nieuwe bekeuring die we enkele weken geleden hebben ontvangen. Het is een verkeersovertreding te hard rijden. Bedrag is 236 euro.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een bekeuring ontvangen vanuit Zwitserland en vraagt of u deze moet betalen.

Een boete van een jaar geleden is nog niet vetrjaard. Deze boete kan dus worden geïnd door de Zwitserse autoriteiten. U zou bezwaar kunnen maken als u kunt aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan. Kunt u dit niet, dan is bezwaar maken niet zinvol.

Een boete uit Zwitserland zal niet worden geïnd via het CJIB. Wel kan betaling in Zwitserland zelf worden afgedwongen. Ook kan het zijn dat er een incassoprocedure in Nederland volgt. De kosten voor de boete zullen in dat geval wel stijgen.

Meer informatie over boetes uit Zwitserland vindt u op onze website.