auto gekocht met verborgen problemen

Vraag gesteld door Filipe op 01 mei 2018

ik ben klant van ANWB en ik vraag me af als ANWB mij hier kan helpen of advies geven. ik heb een auto gekocht proefrit gemaakt en zo maar omdat de wagen een leeg auto had en weinig brandstof heb ik kort gehouden. toen mankeert de auto niks. auto gekocht en gelijk onderweg naar huis op de snelweg merk ik dat de versnellingsbak (automaat) niet in order was. Lijkt als of de weinig brandstof en de leeg accu expres was zodat ik geen intensief proefrit zou maken als ik nu bekijkt. de dealer gebeld hij zou met zijn specialist kort sluiten maar nooit van gekomen. wat kan ik hier aan doen? wordt gezegd dat de auto zonder garantie was verkocht

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een occasion gekocht waarin u een proefrit hebt gemaakt. Daarna hebt u besloten om de auto te kopen zonder garantie. Onderweg naar huis blijkt de automatische versnellingsbak niet in orde te zijn. U vraagt zich af wat u kunt doen.

Professionele verkoper
Ik ga ervanuit dat u de auto hebt gekocht bij een professionele verkoper. Bij de aankoop van een tweedehands auto hebt u een onderzoeksplicht. De auto die u hebt gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: de leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Als de verkoper stelt dat dit niet het geval is, dient hij dit te kunnen bewijzen gedurende de eerste zes maanden. Ook als u hebt afgezien van garantie mag u verwachten dat u een auto koopt die geschikt is voor normaal gebruik.

Particulier
Wanneer u de auto bij een particulier hebt gekocht, dan geldt voor u als koper wel een zwaardere onderzoeksplicht dan wanneer u bij een professionele verkoper koopt. Dit betekent dat u gedegen onderzoek moet uitvoeren naar de staat van de auto. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u moet doen. Bij een particuliere verkoper moet u er rekening mee houden dat hij geen deskundige is. De verkoper moet u wel inlichten over de mankementen die hij kent. U moet er rekening mee houden dat hij bepaalde mankementen niet opgemerkt heeft.

Wat te doen?
U dient in eerste instantie de verkoper aan te schrijven en hem de gelegenheid te geven het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd. U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden.

Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt. Ik verwijs u voor de te nemen stappen richting de verkoper naar het stappenplan op onze website.