Advies rondom aankoop tweedehands auto

Vraag gesteld door Arnoud Meems op 12 februari 2018

6 januari 2018 heb ik een Volkswagen Golf gekocht uit het jaar 2002 met 188.000 kilometer op de teller. De verkoper gaf bij aankoop aan, en dit stond ook in de “verkoopbrief”, dat de auto van binnen en van buiten in zeer goede staat was (“als nieuw, nieuwstaat”). Voor koop vroeg ik of er nog bijzonderheden waren te melden, nee gaf de verkoper aan. Alleen de distributieriem en de waterpomp zijn vervangen doordat deze, binnenkort, aan vervanging toe waren. Na 2 dagen en 200 kilometer verder heb ik pech gekregen (ik stond op 11 januari 2018 stil op de linker weghelft van de A28 en er was geen beweging in de auto te krijgen) met de auto en bleek de versnellingsbak kapot te zijn. Tevens bleek de auto na onderzoek meer verborgen gebreken te hebben die bij aankoop niet zichtbaar waren zoals een lekkend portier, een (bijna) kapotte uitlaat en een vervormde velg vanaf de binnenkant. Maar ook bleek het koelfront van de auto los en vervormd erin te zitten en mist er een groot stuk van de beschermingsplaat/onderplaat. Dit had door ons gezien kunnen worden, als wij onder de auto gekeken hadden bij aankoop maar hier hebben we niet op gelet, ook omdat de verkoper op verschillende wijze aangaf dat er, naast de distributieriem, geen problemen waren met de auto.
Op maandag 15 januari jl. hebben wij de verkoper gebeld en aangegeven dat in de auto geen beweging meer te krijgen was en dat meerdere personen (Rijkswaterstaat medewerkers en ANWB medewerker) van mening waren dat de versnellingsbak kapot zou zijn. De verkoper gaf aan dat de versnellingsbak niet kapot kon zijn en hij wilde de auto eerst zien. De auto hebben wij op zaterdag 20 januari 2018 bij hem geleverd en hij heeft er naar gekeken.
In de tussentijd hebben wij de gebreken (lees verborgen gebreken) in een mail samen gevat en deze naar hem toe gemaild en dat wij de koop wilden ontbinden binnen 2 weken na aanschaf doordat de auto niet voldeed aan de verwachtingen. De verkoper heeft hier echter niet op gereageerd.
Na enkele telefoontjes en mailtjes hebben wij hen een aangetekende brief gestuurd, die op uw website staat. Vrijdag jl. kregen wij een reactie hierop van zijn jurist dat een koop niet ontbonden kan worden en dat wij een keuring hadden moeten laten verrichten door een onafhankelijke partij, zodat we wisten welke gebreken de auto had. Kortom, de verkoper wil nu de versnellingsbak vervangen met een gereviseerde versnellingsbak ad € 600, waarvan ik dan 50% moet betalen, en de overige gebreken waren volgens hen geen gebreken die de veiligheid etc. van de auto in het geding bracht. In de reactie van zijn jurist staat dat het aanbod de versnellingsbak te vervangen geldt tot as vrijdag 16 februari as anders vervalt dat aanbod.
Al met al vragen wij u of wij kunnen eisen dat de koop ongedaan gemaakt kan worden en op welke juridische gronden dit kan en op welke wijze wij dit de verkoper kenbaar kunnen maken. Wat adviseert u mij in deze?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 6 januari 2018 heeft u bij een autobedrijf een gebruikte VW Golf (2002/188.000 km) gekocht. Volgens de advertentie en de verkoper zou de auto haast in een nieuwstaat verkeren..Na twee dagen en 200 km heeft de versnellingsbak het begeven. Voorts bleken er nog tal van gebreken. De verkoper stelt voor de helft van de reparatiekosten versnellingsbak te willen dragen. U wil de koop ontbinden. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Wanneer u een gebruikte auto aanschaft, dan heeft u daar bepaalde verwachtingen van. Deze verwachtingen zijn mede gebaseerd op andere de prijs, bouwjaar, kilometrage en de informatie van de verkoper.

Zeker nu de verkoper de auto heeft verkocht (advertentie/mededelingen) alsof deze in een nieuw staat verkeerde, dan mag u daar ook op vertrouwen. Een en ander maakt dat u niet te verwachten had, dat u binnen twee dagen na levering langs de kant va de weg zou komen te staan met een defecte versnellingsbak.

Onderzoeksplicht
Wanneer de verkoper een auto kwalificeert als zijn in perfecte staat of nieuwstaat, en daarbij alleen wijst op de te vervangen distributieriem en waterpomp, ontslaat u dit mijns inziens van uw onderzoeksplicht. Dit kunt als verweer inbrengen tegen het verwijt van de jurist, dat u uw onderzoeksplicht zou hebben verzaakt..

Bewijslast
Op grond van art 7:18 lid 2 BW dient de verkoper, binnen de eerste zes maanden na levering, te bewijzen dat de gereken bij levering niet aanwezig waren.

Kosten herstel
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen deze in beginsel voor rekening van de verkoper.

Ontbinding koopovereenkomst
In eerste instantie dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen de gebreken te verhelpen. Alleen wanneer bijvoorbeeld de verkoper in verzuim is, of wanneer het onmogelijk is de auto te herstellen, dan pas komt ontbinding van de koopovereenkomst eventueel aan de orde. Het betreft dus een laatste redmiddel.

Dwaling
Naast de
wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) kunt u zich tevens op dwaling beroepen. U zou immers nooit tot koop zijn overgegaan, wanneer de verkoper geen onjuiste informatie over de auto had verkondigd. Door deze onjuiste mededelingen verkoper heeft u gedwaald (art 6:228 BW).

Meer informatie over klachten na aankoop, en dwaling bij aankoop vindt u op onze website.