Achteraf opgelicht

Vraag gesteld door Diana71 op 11 maart 2018

Geachte,

in februari moest ik voor de APK bij mijn vaste adres. De auto werd afgekeurd. Niet verrassend, maar dit was een erg discutabele afkeuring mijns inziens en besloot daarop een second opinion te verzoeken elders. Vermoeden werd bevestigd; twee afkeuringspunten waren helemaal geen afkeur zoals een wat zwak lijkende accu. Erger is het feit dat afkeureisen over het hoofd zijn gezien zoals aanzienlijke putcorrosie aan de remleiding. Dit kan als redelijk gevaarlijk worden beschouwd en is daarmee verwijtbaar.
Enfin: auto is inmiddels herkeurd, gefixed en goedgekeurd en de rekening van de vorige wordt simpelweg niet betaald.

Nadat ik bij de huidige monteur meteen maar aangaf al maanden gebonk onder mijn auto te horen -en de vorige garage beweerde dat normaal was omdat hij al 17 jaar oud was- bleek dat er verleden jaar februari vervangen zaken dus helemaal niet vervangen zijn! Daar is wel een rekening voor € 1400,- voor betaald. Nu moet dit -natuurlijk- alsnog vervangen worden wat dubbele kosten inhoud.

Is er nog een mogelijkheid dit financieel te verhalen op de garage?

Ik kwam er al 10 jaar en dan denk je dat iemand te vertrouwen is!

Graag een reactie, svp niet in de verwijtsfeer ;)

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw auto steeds op een vast adres laten keuren (APK). Nu blijkt dat er dit jaar een aantal punten zijn aangegeven die niet verholpen hoefde te worden en punten die wel verholpen moesten worden zijn niet opgemerkt. U heeft uw auto nu elders laten keuren en repareren. Daar bleek ook dat vorig jaar is betaald voor reparaties die niet zijn uitgevoerd. Dit moet nu alsnog gebeuren.

Als u kunt aantonen dat u heeft betaald voor niet uitgevoerde reparaties dan kunt u de vorige garage daar zeker op aanspreken. Het is wel van belang de garage zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen en de kans te geven dit zelf te beoordelen en een oplossing te bieden. Dus niet direct laten herstellen bij een andere garage. Neemt u eerst contact op met uw vorige garage.

Voor de wijze waarop u de vorige garage kunt aanspreken verwijs ik u graag naar het stappenplan onderhoud en reparatie op onze website.

Het het feit dat uw auto niet naar behoren is gekeurd zou u kunnen melden bij de RDW.