Verplichte ruithersteller door verzekering

Vraag gesteld door J.A.P. Willemsen op 05 december 2019

Sinds kort moet ik mijn ruitschade laten herstellen door een door Centraal Beheer aangewezen bedrijf. Ik mag dat niet laten doen door mijn eigen BOVAG garage die al eerder schades heeft hersteld en deze werden vergoed door Centraal Beheer. Kan een verzekering je daartoe verplichten? Ze zetten bonafide vakbekwame garages buitenspel. Is dit niet een vorm van kartelvorming?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft een autoverzekering bij Centraal Beheer. Volgens de polisvoorwaarden moet u ruitschade laten herstellen door een bedrijf dat door Centraal Beheer is aangewezen. Eerder heeft u schades laten herstellen door uw eigen garage en werden de kosten door Centraal Beheer vergoed. U vraagt zich af of een verzekeraar u kan verplichten ruitschade bij een door hen aangewezen bedrijf te laten herstellen.

Verzekeringsovereenkomst
Op zich staat het de verzekeraar vrij in de verzekeringsovereenkomst bepaalde voorwaarden te verbinden, zoals herstel door een bedrijf waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.

Het kan zijn dat Centraal Beheer in de polisvoorwaarden alleen t.a.v. ruitschades heeft opgenomen dat u naar een bepaald bedrijf moet. En dat dat niet geldt t.a.v. de andere schades die u eerder heeft laten herstellen. Ik adviseer u dit na te gaan in de polisvoorwaarden.

Of er bij (prijs)afspraken tussen Centraal Beheer en het ruitherstelbedrijf sprake is van kartelvorming gaat onze kennis te boven, dat kunnen wij niet beoordelen.  Ik adviseer u deze vraag voor de leggen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).