Herhaling zelfde boete Spanje

Vraag gesteld door L.W.M. van der Steen op 26 december 2019

Op 8 oktober een verkeersboete verstuurd vanuit Spanje en later ontvangen. Op 21 oktober betaald o.v.v. dossiernr. Datum en betalings kenmerk. Op 10 december exact dezelfde boete verstuurd vanuit Spanje en wederom later ( 23 oktober) ontvangen met exact dezelfde gegevens. Betalingsgegevens nogmaals gecontroleerd en alle betaal gegevens zijn correct ingevuld. Hoe nu te handelen?

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Spanje. U heeft deze boete volgens voorschrift betaald op 21 oktober 2019. Op 10 december 2019 heeft u dezelfde boete nogmaals ontvangen. U vraagt zich af hoe u nu dient te handelen.

Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat de door u ontvangen boetes voor dezelfde overtreding zijn opgelegd. Ook staat vast dat u de boete volgens instructie heeft betaald op 21 oktober 2019.

Ik raad u aan om de betreffende instantie een email te sturen en te vermelden dat u de boete al op 21 oktober 2019 betaald heeft. Stuur bij deze email ook de bewijsstukken mee (de originele boete en een kopie betaalbewijs). Vraag ten slotte om een bevestiging van ontvangst van uw email en dat de boete inderdaad betaald is.

Contactgegevens DTG
E: info@dgt.es
T: +(34-91) 597 8041
F: +(34-91) 597 8533

Meer informatie over Spaanse boetes vindt u op onze website.