Fabrieksgarantie

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 22 november 2019

Mijn Nissan X-Trail (BJ 26-9-17) heeft na 55000km een versleten koppeling, garantie loopt tot 25-9-21. Heb ik recht op vergoeding van de totale reparatie kosten? En bij wie leg ik de claim neer dealer of importeur?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De koppeling van uw Nissan X-Trail (09-2017/55.000 km) is defect en dient te worden vervangen. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Levensduur koppeling
Van een koppeling mag u - uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud - verwachten, dat deze minimaal 100.000 km zonder problemen dient mee te gaan.

Fabrieksgarantie
Ik raad u aan de toepasselijke garantie voorwaarden hierop na te slaan. Veel autofabrikanten sluiten doorgaans garantie uit op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De dealer (uw verkoper) dient echter wel aan te tonen, dat er geen sprake is van een eigen gebrek aan de koppeling zelf, dan wel dat er geen gebrek is aan bijvoorbeeld de drukgroep die de gevolgschade aan de koppeling teweeg heeft gebracht.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Naast de fabrieksgarantie kunt u zich als consument tevens beroepen op non-conformiteit, indien de koppeling niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst voldoet. Nu de Nissan langer dan zes maanden in uw bezit is, dient u echter wel bewijs te leveren waaruit blijkt dat er sprake is van een eigen gebrek aan de koppeling zelf, dan wel het gevolg is van een eigen gebrek van een ander onderdeel als de drukgroep.

Voor een beroep op non-conformiteit is het essentieel dat u uw verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. U verspeelt anders uw rechten.

Kosten herstel
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de kosten voor herstel voor rekening van de verkoper.

Rechtsbijstand
Wanneer u over rechtsbijstand beschikt, schakel deze dan in wanneer u met de dealer in een impasse raakt. Expertisekosten zijn doorgaans gedekt.

Geschillencommissie
Andere mogelijkheid bij een geschil met een BOVAG-garage is om het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.