Bandenwissel

Vraag gesteld door M. Dropvat op 26 november 2019

Mag een garage, zonder vooraankondiging, de prijs van het opslaan en wisselen van banden in een keer verhogen van Euro 55 naar Euro 87,50?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U laat jaarlijks - in het najaar - bij uw garagist de zomerbanden van uw auto wisselen voor winterbanden. De garagist rekent hier normaliter € 55,- voor. Deze keer ontving u een factuur ter grootte van € 87,50. U vraagt zich af of dit zo maar is toegestaan.

Hoewel € 87,50 een schappelijke prijs is voor het wisselen en opslaan van de banden, is een prijsstijging van € 55,- naar € 87,50 wel extreem (circa 58%).


BOVAG-voorwaarden
Ervan uitgaande dat de garagist BOVAG-lid is, lijkt mij artikel 9 lid 2 BOVAG-voorwaarden (algemene voorwaarden voor particulieren) hierop van toepassing. Wanneer de vermoedelijke prijs met meer dan 10% wordt overschreden, dient de opdrachtnemer (garagist) contact op te nemen met de opdrachtgever (u) om de meerkosten te bespreken. Nu de garagist dit heeft nagelaten, is het redelijk dat u de garagist - voor deze bandenwissel en opslag - een vergoeding betaalt van € 55,- + 10% = € 60,50.

Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG aangesloten garagist kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.