Teruggaaf gemaakte kosten

Vraag gesteld door A. Roozemeijer op 30 september 2019

Hoe krijg ik gemaakte kosten terug van taxibedrijf dat ons in strijd met de afspraak te laat kwam ophalen. Tegen een hogere prijs lukte het ons een taxibedrijf te vinden dat ons nog op tijd naar Schiphol kon brengen. De schade die wij leden bedroeg daardoor 110 euro. Het eerstgenoemde taxibedrijf is niet van zins dit bedrag uit te keren. Wat zou u ons aanraden te doen?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

De taxi die u naar Schiphol zou brengen kwam niet op tijd opdagen. Daardoor heeft u een andere taxi gebeld om u te brengen. Het taxibedrijf is niet bereid om het betaalde bedrag terug te storten. U vraagt zich af hoe u dit bedrag terug kunt krijgen.

Ik ga ervan uit dat u, op het moment dat de taxi er niet op tijd was, het taxibedrijf heeft gebeld om dit te melden. U geeft niet aan hoe het taxibedrijf hierop reageerde en of er is besproken binnen welke tijd de taxi er zou kunnen zijn. U besloot om een ander bedrijf te bellen en u heeft het betaalde geld teruggevraagd. U moet wel aantonen dat het niet mogelijk was om nog langer af te wachten om op tijd op de luchthaven aan te kunnen komen.

Een klacht dient u schriftelijk in te dienen bij het taxibedrijf en u kunt daarin een termijn aangeven waarbinnen het bedrijf moet reageren. Doen zijn dit niet dan kunt u het bedrijf in gebreke stellen en daarmee een laatste mogelijkheid geven om het geld terug te betalen.

Er is een Geschillencommissie Taxibedrijven. Als het bedrijf hierbij is aangesloten dan kunt u de klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. U betaalt wel klachtengeld en als u in het gelijk wordt gesteld dan krijgt u dit ook terug.

Als u bent verzekerd voor rechtsbijstand dan kunt u deze verzekering inschakelen.