Schade

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 04 oktober 2019

Ik heb in september voor een week een camper gehuurd van een particulier. Waarborgsom van 1000 euro voldaan. In Luxemburg vergat ik de camper op de handrem te zetten toen ik boodschappen deed. Camper is zachtjes tegen een andere auto gereden. Beide auto's hadden geringe schade. De camper is all risk verzekerd NKC verzekeringen. Ik heb een huurcontract getekend waarin o.m. staat dat bij schade het eigen risico verhaald kan worden op huurder. Over teruggang over bonus/malus is in contract niet gesproken, echter verhuurder heeft al laten weten dat hij wellicht zal teruggaan in bonus/malus. Verhuurder heeft al aangegeven dat schade aan andere auto wordt vergoed. Zelf heb ik all risk autoverzekering en een WA verzekering alsmede een reisverzekering. Alle verzekeringen wijzen elke aansprakelijkheid af.
Kan verhuurder de teruggang in bonus/malus en de schade als deze boven de 1000 euro uitkomt op mij verhalen?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een camper van een particulier gehuurd. Door uw toedoen is aan de camper schade ontstaan. De camper is allrisk verzekerd. Volgens het huurcontract moet u het eigen risico betalen. U vraagt of dit ook gelddt voor een eventuele terugval in de bonus/malus.

In beginsel moet u alle schade die door uw fout is ontstaan vergoeden. Een waarborgsom is een financiële zekerheid voor de verhuurder, waarop hij zich kan verhalen in geval van schade.

Nu de camper allrisk verzekerd is en gezien de huurvoorwaarden moet u het eigen risico vergoeden. Over het vergoeden van een eventuele terugval in de bonus/malus-ladder staat niets in de huurvoorwaarden. Omdat het eigen risico wél in de huurvoorwaarden staat en de teruggang in de bonus/malus niet. lijkt het mij onredelijk dat u die kosten ook moet vergoeden. 

De vraag is echter ook of de verhuurder inderdaad te maken krijgt met een terugval in de bonus/malus. U moet in ieder geval een bewijs vragen van het eigen risico dat de verhuurder in rekening gebracht krijgt en van de terugval in de bonus/malus. Uw eigen autoverzekering (WA en allrisk) en reisverzekering vergoeden deze schade niet. Heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunt u deze verzekeraar inschakelen als u er met de verhuurder niet uitkomt.