Reisorganisatie wil reis alleen uitvoeren na bijbetaling

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 10 oktober 2019

Op 7 oktober j.l. heb ik rechtstreeks op de website van TUI een lang weekend New York geboekt voor EUR 1231,50. De bevestiging van deze reis heb ik per omgaande in mijn mailbox ontvangen. TUI mailt mij een dag later dat zij de reis alleen willen uitvoeren tegen een bedrag van EUR 1821,50 ivm een 'niet correcte weergave van de reissom tijdens de boeking'. Zij beroepen zich op artikel 4 lid 3 ( na mijn beklag op lid 4 ) van de ANVR voorwaarden en geven aan dat zij 'bij incorrecte prijsweergaven' de boeking binnen 48 uur eenzijdig mogen annuleren. Ik mag kiezen: EUR 590 bijbetalen of de reis annuleren. Ook na mijn beklag ( ben van mening dat TUI deze bepaling onredelijk toepast ) blijft TUI volharden. Ik ben van mening dat ik als consument bij de boeking niet kon zien/weten dat hier sprake was van een kennelijke vergissing. Ik ben daarom van mening dat Tui aan het door mij aanvaarde aanbod gehouden is. Graag uw mening.

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een reis geboekt naar New York. U heeft onmiddellijk een bevestiging gekregen. Een dag later wil de reisorganisator de reis annuleren, omdat zij de reissom niet correct hebben weergegeven. U vindt het onredelijk en wil weten wat onze mening is.

Op grond van artikel 4.3 van de voorwaarden mag de reisorganisator een reis annuleren, indien het aanmeldingen voor de reis kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers. Volgens artikel 4.4 is het aanbod van de reisorganisator vrijblijvend en mag hij het aanbod herroepen, ook al is het aanbod aanvaard door de reiziger en aan hem bevestigd.  Met een beroep op dit artikel kan TUI uw boeking eenzijdig annuleren.

Artikel 4.6 bepaalt dat de reisorganisator niet gebonden is aan kennelijke fouten of vergissingen. De vraag is echter of er bij het aanbod van € 1231,50, terwijl de werkelijke prijs € 1.821,50 moet zijn, nog sprake is van een kennelijke vergissing.  Daarover kan worden getwist.

Met een beroep op artikel 4.4 in combinatie met artikel 4.6 van de reisvoorwaarden kan TUI uw boeking eenzijdig annuleren. U krijgt dan de eventueel betaalde reissom terug.

Het is aan u: of € 590 bij te betalen of de reis te annuleren onder voorwaarde dat u eventueel betaalde reissom krijgt terugbetaald. Wanneer u bijbetaalt, kunt u daarbij aangeven dat u, als u dat zou willen, uw klacht voor zal leggen aan de Geschillencommissie Reizen. In dat geval is het wel raadzaam de (verhoogde) reissom te betalen onder ‘voorbehoud van alle rechten’.