Gebruik van een dashcam

Vraag gesteld door R.C. Wheatly op 20 september 2019

In welke landen is het gebruik van een dashcam wel of niet toegestaan?

 

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten in welke landen het gebruik van een dashcam wel/niet toegestaan is.

Meestal is er geen specifieke wetgeving die het gebruik van een dashcam verbiedt of toestaat. Maar het gebruik van een dashcam kan vanwege privacywetgeving en/of filmen in openbare ruimten problematisch zijn. Met een dashcam worden beelden geregistreerd, waardoor personen direct of indirect (via de kentekenplaat) kunnen worden geïdentificeerd. Het -zonder toestemming van de gefilmde personen- publiceren van deze opnames is meestal niet toegestaan.
Daarnaast geldt dat de dashcam zo moet worden aangebracht dat het zicht niet wordt belemmerd. De bestuurder mag niet worden afgeleid door het gebruik van de dashcam. In veel landen mag de camera tijdens het rijden niet bediend worden. In welke landen dat is kunt u op onze website lezen.