Flitspaalsignalering in TomTom VIA 53

Vraag gesteld door H. Nekkers op 12 augustus 2019

Ik heb een TomTom VIA 53 en daarvan is de flitspaalsignalering voor Duitsland niet te verwijderen, wel uit te schakelen.
Maar eigenlijk is het nu toch zo dat TomTom mij dus op pad stuurt met een navigatiesysteem dat niet aan de wetgeving in Duitsland voldoet. Ik kan de informatie niet verwijderen namelijk zoals bij de oudere systemen wel kon.
Wat is uw mening hierover?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in het bezit van een TomTom VIA 53. Op de TomTom VIA 53 is onder meer uitgerust met flitspaalsignalering voor Duitsland. Daar flitspaalsignalering in Duitsland verboden is, wilt u deze applicatie verwijderen. Het heeft er alle schijn van dat de applicatie wel uitgezet, maar niet verwijderd kan worden. U vraagt zich af of de TomTom nu wettelijk wel voldoet.
 
Duitsland
Het gebruik en bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden. Verwijder voor vertrek alle flitspaalinformatie van de apparatuur, want ook het bezit van een apparaat met deze informatie is verboden.
 
TomTom
Adviseer u in contact te treden met TomTom - zover u dit niet al gedaan heeft - om te bezien of er toch niet een mogelijkheid is onderhavige applicatie te verwijderen.
 
Non-conformiteit (art 7:17 BW)
Mocht blijken dat de applicatie niet verwijderd kan worden, dan bevat de TomTom een applicatie welke niet aan de wettelijke regels voldoet in Duitsland. Derhalve is er dan sprake van non-conform product. U dient uiteindelijk terug te gaan naar de winkel waar u de TomTom heeft aangeschaft, teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Wanneer de verkoper hier niet in slaagt om de bewuste applicatie te verwijderen, dan heeft u recht op vervanging (ander model; al dan niet met bijbetaling) of kunt u de koopovereenkomst ontbinden op grond van art 7:22 lid 1 sub a BW.
 
Uiteraard verneem ik te zijner tijd graag de door TomTom of verkoper geboden oplossing ter zake.