Auto gekocht met gebreken

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 augustus 2019

Auto gekocht met garantie. 7 keer voor reparatie terug geweest. Maar niet op gelost. Bedrijf behandel mij zeer netjes. En stelt voor om hem weer langst te brengen. Hoelang moet ik daar mee door gaan. 6 maanden garantie is verlopen.
Auto was zo'n 10.000 euro. Wat te doen nu?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht met 6 maanden garantie.  U bent 7 keer voor reparatie terug geweest maar de klacht is niet opgelost.  Het bedrijf heeft u steeds netjes geholpen en stelt ook nu voor om de auto  langs te brengen.  U vraagt zich af hoe lang u dit moet accepteren.

Jammer dat u niet aangeeft welke klachten de auto heeft en of het telkens om hetzelfde probleem gaat. Het is in ieder geval fijn dat de garage zich netjes opstelt. In mijn antwoord ga ik ervan uit dat het telkens om dezelfde klacht gaat.

Garantie
Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft. Als er een gebrek ontstaat dan kun je een beroep doen op de garantie en de verkoper moet dan kosteloos herstellen.
In het algemeen geldt dat u mag verwachten dat een klacht binnen een redelijke termijn wordt opgelost.  U zou kunnen zeggen dat, na 7 keer terug te zijn geweest voor hetzelfde euvel, deze redelijke termijn wel  verstreken is.  

In gebreke stellen
U kunt dit bespreken met de garage en een afspraak maken wat de volgende stap is als mocht blijken dat de klacht na de volgende reparatie nog niet verholpen is.  Geef aan dat u de garage een laatste kans geeft om de klacht nu definitief te verhelpen. Zet dit ook op papier. Dit noemt men een ingebrekestelling.  

Vervanging of ontbinding
Is het nog steeds niet opgelost dan kunt u vervanging  vragen of de koopovereenkomst ontbinden.  Ontbinding betekent dat de verkoper de koopprijs terugbetaalt en dat u de auto teruggeeft.  Dit kan alleen als:
-reparatie of vervanging niet mogelijk is
-verkoper het voertuig niet wil repareren of vervangen
-reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden
-herhaalde reparatie niet afdoende blijkt
-het gebrek zo ernstig is dat het normaal gebruik van het voertuig in de weg staat; dus niet bij geringe gebreken

Prijsvermindering
In plaats van ontbinding kunt u ook om een prijsvermindering ( gedeeltelijke ontbinding)vragen.

Meer informatie over klachten na aankoop en het stappenplan vindt u op onze website.