Auto met gebreken

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 10 juli 2019

19-06-2019 j.l. hebben wij een Bmw 318i uit 2008 aangeschaft voor €8500 (Oorspronkelijk €8940). Wij hebben de auto voor deze tijd laten nakijken en bleek een tikkend geluid in te zitten. De distributieketting moest vervangen worden. Nadat wij dit aangaven bij de verkoper  kregen wij een korting van 440 euro. Hiermee akkoord te zijn gegaan, dachten wij een goede en fijne auto gekocht te hebben. 05-07-2019 is de distributieketting + spanner en kappen vervangen a €1050. Dit wisten we en zijn we zelf mee akkoord gegaan. Echter, na deze reparatie klonkt er nog steeds een 'vreemd' geluid. Na grondig onderzoek (motor uit elkaar gehaald en al) bleek dat er ook nog wat veel groters aan de hand was. De lagers zijn versleten (door slecht onderhoud) waardoor er een stuk van het motorblok gesleten is. Het is hierdoor niet verstandig om nog met de auto te rijden, daar het een kwestie van tijd is voordat het blok in elkaar loopt. De enige manier om dit te verhelpen is om het motorblok te reviseren (kosten tussen de 5000 en 7000 euro). Met deze informatie de verkoper gebeld en die gaf lukraak aan dat dit ons probleem was en geeft niet thuis.
Wat zijn hierin onze rechten?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft onlangs een BMB 318i (bouwjaar 2008) gekocht. De koopprijs was € 8.940. Voor de koop was een tikkend geluid was. Volgens de verkoper moest de distributieketting vervangen worden (kosten € 1.050). Hiervan heeft de verkoper een bedrag € 440 betaald, door u voor dit bedrag een korting op de verkoopprijs te verlenen.

Na deze reparatie klonk nog steeds een vreemd geluid. Nu blijkt het probleem in het motorblok te zitten en moet deze gereviseerd worden (kosten tussen € 5.000 en € 7.000). De verkoper geeft niet thuis.

Non conformiteit
Op grond van de wet heeft u recht op een deugdelijk product. De auto moet voldoen aan de verwachtingen die u op grond van de koopovereenkomst mag hebben. Dat heet non-conformiteit. Wat u mag verwachten van de auto is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de auto, het aantal kilometers dat ermee is gereden en de prijs die u ervoor heeft betaald.

Ik heb uw verhaal voorgelegd aan onze technisch experts en zij geven aan dat gelet op de prijs en leeftijd van de auto u niet hoeft te verwachten dat een essentieel onderdeel als het motorblok een maand na de koop ondeugdelijk blijkt en vervangen moet worden. Dat er voor de koop al een tikkend geluid was (dat niet opgelost bleek door vervanging van de distributieketting) doet hieraan niets af.  

Bewijslast
Op grond van de wet ligt de bewijslast de eerste zes maanden na de koop bij de verkoper. De wet gaat uit van het vermoeden dat het gebrek (aan de motor) al bij de koop aanwezig was. De verkoper moet aantonen dat dat niet het geval is.

U kunt de verkoper aansprakelijk stellen en kosteloos herstel vorderen en indien hij daaraan niet voldoet eventueel ontbinding van de koopovereenkomst. Op onze website kunt u meer lezen over klachten na aankoop en vindt u ook een stappenplan om de verkoper aansprakelijk te stellen.

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, dan kunt u uw geschil bij deze verzekeraar ter behandeling indienen.

Komt u er met de verkoper niet uit (en is de verkoper BOVAG lid of aangesloten bij de geschillencommissie) dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen