Watervoorziening camping gebrekkig

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 04 juni 2019

Sinds dit seizoen hebben wij een vaste jaarplaats op een camping voor onze stacaravan. Op onze plek moesten nog water/stroom-voorzieningen worden aangelegd. De beheerder heeft dit uitgevoerd en wij hebben daar 605 Euro voor betaald. Sinds ingebruikneming blijkt echter dat de waterdruk zo gering is dat de geiser in de caravan niet aanslaat, met als gevolg geen warm water. Een installateur van een extern bedrijf heeft vastgesteld dat het niet aan onze caravanleidingen ligt, maar dat er elders een obstructie moet zijn. De beheerder heeft toegezegd dit te verhelpen, maar sinds 1 april is dit nog altijd niet gelukt. Al die tijd hebben wij dus een gebrekkige watervoorziening (slechts een pisstraaltje). En al die tijd genieten wij  niet volledig van de faciliteiten waar we voor betald hebben. Wat zijn onze rechten? Wat zijn de plichten van de beheerder?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Sinds 1 april heeft u een vaste jaarplaats op een camping voor uw stacaravan. De beheerder heeft water en stroomvoorzieningen aangelegd en u heeft hiervoor € 605 betaald. Nu is de waterdruk zo gering dat u geen warm water heeft. Volgens een extern bedrijf ligt het niet aan de caravanleidingen maar moet er ergens anders een obstructie zijn. Tot nu toe heeft de beheerder het nog niet verholpen.  Uw vraag is wat uw rechten zijn als huurder en wat de plichten van de beheerder zijn.

Rechten huurder
U heeft het recht om het rustig genot van uw gehuurde plaats te hebben en daar hoort ook bij dat  u goed gebruik kunt maken van alle voorzieningen op de plaats. U betaalt hier tenslotte voor.

Plichten beheerder
De beheerder heeft de plicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. De beheerder hoort er dus voor te zorgen dat alle voorzieningen naar behoren werken voor de gasten.

Wat te doen
U kunt hem in vriendelijke woorden vragen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als dat niet lukt  zou u ook eens kunnen vragen of er andere huurders zijn die hier ook problemen mee hebben. In dat geval kunt u misschien samen met de beheerder gaan praten. Is de camping aangesloten bij de Recron dan kunt u hem wijzen op de Recron voorwaarden,  art. 17.1.

Komt u er niet uit met de beheerder dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Meer informatie over problemen op de vaste plaats vindt u op onze website.