Plaatsing verkeersborden

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 07 mei 2019

1. Als er een rijbaan is met 4 rijstroken, waarvan 1 rijstrook voor linksaf en 1 voor rechtsaf, geldt het verkeersbord A1 (aan beide zijden van de rijbaan) voor alle 4 rijstroken of alleen voor de afslaande rijstroken?
1a. Geldt dat ook als een afslaande rijstrook van de andere rijstroken wordt gescheiden door een ononderbroken dubbele streep?
2. Twee rijbanen met elk 2 rijstroken komen samen. Voor zij samenkomen, dus nog gescheiden zijn, staat er links van de linkerrijbaan een A1 bord en rechts van de rechterrijbaan eenzelfde A1 bord. Geldt de aangegeven snelheid dan ook voor het gedeelte na de samenvoeging (1 rijbaan met 3 rijstroken)?
2a. Ontstaat er na de samenvoeging (van 2 rijbanen met 2 rijstroken naar 1 rijbaan met 3 rijstroken) dan een nieuw wegvak?
2b. En zo ja, moet er dan niet opnieuw een A1 bord staan?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over gelding van verkeersbord A1 (maximumsnelheid) in specifieke verkeerssituaties.

Iin alle gevallen zal de max snelheid van verkeersbord A1 gewoon voor alle stroken gelden. Er is geen reden om aan te nemen dat die snelheid niet geldt. Het bord moet rechts geplaatst worden (of boven de rijstrook) en kan links geplaatst worden als aanvulling daarop als dat voor de waarneembaarheid van de borden beter is (bij autosnelweg).  Ook wordt het links geplaatst als het alleen voor het linker deel van de rijbaan geldt. Daar is hier geen sprake van.

Met dank aan Ton Hendriks & Maarten Ligt (Verkeersdeskundigen ANWB)