Aanmaningskosten tolheffing Noorwegen

Vraag gesteld door D. Kraaij op 08 april 2019

De Pan European Collection Euro Parking Collection plc heeft ons aangemaand om de kosten van hun aanmaningen te ontvangen. Allereerst is het de vraag of wij al hun briefpost wel (tijdig) hebben ontvangen; hun post is sowieso niet erg herkenbaar. Wij hebben inmiddels de verschuldigde tol betaald (Noorwegen), vanzelfsprekend. Maar we zijn niet bereid om de kosten van aanmaningen te betalen.In hun laatste brief zijn ze aan het dreigen met "schuldinvordering/juridische stappen", maar een termijn waarbinnen we alsnog moeten betalen wordt niet eens genoemd. Het gaat om EUR 15,13. Hoe ver is deze instantie bereid te gaan voor dit bedrag?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft via het EPC een vordering ontvangen ter zake onbetaalde tolgelden Noorwegen. Inmiddels heeft u de hoofdsom (verschuldigde tolgeld) voldaan en de aanmaningskosten van 15,13 onbetaald gelaten. U vraagt zich af wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn wanneer u laatstgenoemde kosten onbetaald laat.

Normaliter brengt een incassobureau de incassokosten/aanmaningskosten in mindering op de ontvangen bedragen, zodat de hoofdsom niet geheel voldaan is. Vervolgens zouden ze langs gerechtelijke weg het openstaande bedrag eventueel met een tussentijdse verhoging kunnen opeisen.

Wanneer het EPC expliciet stelt dat de aanmaningskosten alleen nog verschuldigd zijn, dan zouden ze - na een eventuele verhoging aan inningskosten - deze kunnen opeisen langs gerechtelijke weg. Al ligt dit minder voor de hand gelet op het feit dat de hoofdsom in dit geval geheel voldaan is, en het een geringe vordering betreft.

Persoonlijk zou ik - gelet op het geringe bedrag - ervoor kiezen de aanmaningskosten te voldoen, teneinde eventuele problemen te voorkomen.