Wanprestatie dealer na ANWB hulpdienst

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 01 maart 2019

De ANWB hulpdienst heeft mijn auto met motorpech naar Jaguardealer ROMIJN in Den Haag getransporteerd. De ANWB transporteur vertelde mij dat ik geen keuze heb naar welke garage mijn auto getransporteerd wordt maar dat de auto volgens ANWB protocol altijd naar de merkdealer getransporteerd wordt. Zo wordt naar zijn zeggen voorkomen dat mijn auto bij een garage terecht zou komen die mijn auto niet zou kunnen repareren. Omdat het zondag was – en de dealer dus gesloten was – liet ik mijn auto daar achter en deed de autosleutel in de brievenbus van Jaguardealer ROMIJN. De volgende ochtend nam ik meteen om 8 uur contact op met de dealer. Later op de dag vertelde de dealer mij dat zij mijn auto niet konden uitlezen en dus geen diagnose konden stellen. Volgens de dealer was het waarschijnlijk dat de storing in de gasinstallatie zat. Ik vond dat niet logisch omdat de auto het op benzine ook niet deed. De dealer bleef erbij en ik zou zelf het transport moeten regelen van de dealer naar het bedrijf die de gasinstallatie in mijn auto ingebouwd heeft.

Jaguardealer ROMIJN bracht een half uur arbeid in rekening. Daar heb ik bezwaar tegen gemaakt omdat zij geen prestatie geleverd hadden (wanprestatie). Ze waren immers niet in staat om een diagnose te stellen. Bovendien was ik niet degene die de reparatieopdracht introk, maar zij besloten dat zij de auto niet gingen repareren. Omdat de dealer weigerde de auto vrij te geven als ik de rekening niet zou betalen, heb ik de rekening onder protest voldaan. Voor mij is dit een principe kwestie.

Mijn autogasinstallateur AGATECH heeft een autotransportbedrijf geregeld. AGATECH kon de auto wel gewoon uitlezen. De krukas sensor bleek stuk te zijn. Dat is een onderdeel van 140 euro en de montage is zo gedaan. Een kleinigheid dus. Complimenten voor AGATECH.

Ik heb aan ANWB juridisch de volgende vragen;
1e Hoe kan ik de factuur van Jaguardealer ROMIJN terugvorderen?
2e Blijft de ANWB in de toekomst auto’s naar Jaguardealer ROMIJN transporteren nu de ANWB weet hoe deze dealer werkt?
3e Wie gaat de transportkosten betalen van ROMIJN naar AGATECH? De ANWB transporteert maximaal 1x per storingsgeval. Maar nu kon ROMIJN mijn auto niet maken en de ANWB bepaalde dat de auto naar ROMIJN ging. Betaald ROMIJN of de ANWB die transportkosten?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs is uw auto door de ANWB Wegenwacht afgesleept naar de Jaguardealer in Den Haag. De dealer heeft hierbij ten onrechte geoordeeld, dat er sprake zou zijn van een probleem met de gasinstallatie. De gasspecialist stelde een defecte krukassensor vast. Nu de Jaguardealer een onjuiste diagnose heeft gesteld, vraagt u zich af wat uw rechten zijn.

Wanprestatie
Uitgaande van uw informatie heeft de Jaguar dealer een wanprestatie (art 6:74 BW) geleverd. Zoals u terecht stelt, had de dealer toch behoren te weten, dat de gasinstallatie niet direct het probleem kon zijn, daar de motor evenmin op benzine functioneerde.

Schade
Nu de dealer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verbintenis (diagnose defect), maakt dat u aanspraak kunt maken op restitutie van de diagnosekosten (onder protest voldaan), evenals de gevolgschade (transportkosten naar gasspecialist).

ANWB Wegenwacht
In het geval de storing niet direct door de Wegenwacht kan worden verholpen, zal de auto vervolgens worden afgesleept naar de dichtstbijzijnde dealer. Kosten voor transport van de dealer naar de gasspecialist vallen niet onder de dekking van de Wegenwacht service (bij één pechgeval recht op één transport van de auto). Mocht u zich hierin kunnen vinden, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de ANWB (klacht@anwb.nl).

Meer informatie over klachten na reparatie vindt u op onze website.