Jachthaven afgesloten

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 maart 2019

Ik heb sinds jaren een ligplaats in jachthaven Uitdam (Resort Poort van Amsterdam). In verband met grondverzet voor een vastgoed project aan die haven is de havenmond afgesloten, ik kan niet met mijn boot de haven uitvaren. Door de verhuurder ia aangekondigd dat de haven op 13 april weer opengaat, maar dat het ook later kan worden. Ik heb een factuur voor de huur ontvangen van € 780 waarop vermeld staat dat deze geldt voor de periode 1 april 2019 tot en met 30 september 2019. Ik wil nu de verhuurder een mail sturen waarin ik verklaar niet akkoord te gaan met het huurbedrag en dit wil verrekenen met het aantal dagen dat de haven daadwerkelijk open is. Mijn vraag is of ik nu een aanbetaling moet doen (bv € 500) en de rest verrekenen op het moment dat de haven is opengesteld, of dat ik beter nu niets betaal en wacht op de openstelling van de haven om dan het verrekende bedrag geheel te betalen.
 

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U huurt  ten behoeve van uw boot  een ligplaats in een  jachtgaven voor  € 780,-. De huurperiode loopt van 1 april tot 30 september. Wegens werkzaamheden bij de havenmond kunt u op zijn vroegst per 13 april 2019 gebruik maken van uw boot. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Zolang u als huurder van de ligplaats geen gebruik van uw boot kunt maken, is het niet redelijk dat u de gehele huursom verschuldigd bent. Afhankelijk van de duur van de afsluiting van de havenmond zou de ondernemer een redelijke compensatie dienen toe te passen wegens gederfd huurgenot. Bij vaststelling van een redelijke compensatie dient rekening te worden gehouden met het feit, dat de ligplaats wel beschikbaar is voor uw boot, maar de boot niet gebruikt kan worden.

Betaling huursom
Ik adviseer u om het grootste gedeelte van de huursom (bijvoorbeeld € 700,-) over te maken aan de ondernemer, om vervolgens de ondernemer per brief/e-mail tekst en uitleg te geven over uw overwegingen om een gedeelte van de verschuldigde huursom op te schorten. Stel de ondernemer voor om het resterende bedrag te verrekenen, zodra de stremming van de havenmond opgeheven is en u weer gebruik kunt maken van uw boot cq jachthaven.

Geschillencommissie
Indien de ondernemer is aangesloten bij de HISWA kunt u bij een geschil deze ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie.