Huurprijs vakantiehuisje verhoogd na bevestiging (vervolg van 8 maart 2019)

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 21 maart 2019

Vervolg op vraag van 8 maart. Na mijn annulering wachtte ik alleen nog maar op terugbetaling. Die kwam niet, ondanks dringend verzoek per email. Na een uitgebreid telefoongesprek van mij met onderneemster kwamen we niet tot elkaar, maar spraken we af dat we het face-to-face zouden uitspreken. Kennelijk heeft dit toch aan het denken gezet, want 's avonds was de betaling binnen. Niettemin ben ik gegaan om de kou helemaal uit de lucht te krijgen. Dit is gelukt, maar inhoudelijk zijn we niet tot elkaar gekomen, want ze deed een beroep op de Recron voorwaarden (vakantiehuisjes), waar in art. 4 lid 2 inderdaad wordt gesproken van doorberekenen van lastenverzwaringen na overeenkomst.(Opgesteld in overleg met ANWB). Overigens staat er geen verwijzing naar de Recron(-voorwaarden) op website (dellewal.nl) of Algemene voorwaarden van de ondernemer. De vraag is dus of hier wel een beroep op kan worden gedaan (afgezien van het feit of dit wel verstandig is, als die btw verhoging al lang bekend was en dus in de consumentenprijs verwerkt had kunnen zijn.). Je kunt je ook afvragen of de lastenverzwaring door btw verhoging hier wel onder valt, omdat gesproken wordt van "direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebbend", terwijl de btw slechts betrekking heeft op de omzet van de ondernemer.(Waarschijnlijk had Recron het oog op toeristenbelasting). Kortom, het probleem is teruggebracht tot een juridisch punt: had de ondernemer het recht om meer te vragen in dit geval? Zo ja, had dit niet duidelijker vermeld moeten worden op website en bevestiging? Zo nee, zou de Recron niet een duidelijker uitleg moeten geven aan haar leden over dit punt, zodat het niet ten onrechte opgevoerd wordt?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In vervolg op uw eerdere vraag vraagt u zich af of de ondernemer zich met recht achter de RECRON-voorwaarden kan verschuilen.

RECRON voorwaarden
De ondernemer verwijst ten onrechte naar de geldende RECRON-voorwaarden, daar de RECRON haar leden al ruimschoots op de hoogte had gesteld van de wijziging van het lage Btw-tarief (van 6% naar 9%). De ondernemer heeft bovendien na de ingangsdatum verhoogde btw-tarief de huurovereenkomst met u, waardoor u zich niet hoefde af te vragen of de ondernemer het btw-tarief reeds had doorgevoerd in de prijs.

Schadevergoeding
U had in eerste instantie nakoming kunnen vorderen, bij gebreke waarvan u anders schade zou verhalen in geval een vergelijkbaar geboekte accommodatie voor dezelfde periode duurder zou uitvallen.