ETA-aanvraag Canada afgewezen ogv art.6 Wegenverkeerswet

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 06 maart 2019

Wat te doen als een aanvraag voor een electronic Travel Authorization (eTA) voor Canada is afgewezen o.g.v. een veroordeling o.b.v. Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. De eTA is aangevraagd voor een komende vakantie (juli 2019). De veroordeling o.b.v. Artikel 6 Wegenverkeerswet had betrekking op een verkeersongeluk in sept. 2010, waarbij volgens het desbetreffende Technische Onderzoek (door Politie) GEEN sprake is geweest van drugs-, alcohol- of (ongeoorloofd) medicijngebruik door de veroordeelde autobestuurder. Ook was er volgens voornoemd Technisch Onderzoek GEEN sprake van enig (verwijtbaar) technisch mankement/gebrek aan de auto, waarmee het verkeersongeval heeft plaatsgevonden.

Voorafgaand aan of volgend op het voornoemde verkeersongeval is de bestuurder ( = eTA-aanvrager) nooit in aanraking gekomen met Justitie.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt deze zomer naar Canada en heeft een electronic Travel Authorization (eTA) aangevraagd, maar deze is afgewezen wegens een strafrechtelijke veroordeling (in 2010) voor het veroorzaken van een verkeersongeluk.

Op de website van de Canadese overheid staat als eis voor de aanvraag van een eTA dat de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling op zijn naam mag hebben. Er staat niet bij of dat aan een termijn gebonden is.

Ik adviseer u contact op te nemen met de Canadese ambassade om na te vragen of er voor u toch mogelijkheden zijn om naar Canada te reizen.  

De contactgegevens zijn:
Ambassade van Canada in Nederland
Sophialaan 7
2514 JP Den Haag
Nederland
Tel.: 31 (0) 70 311-1600
Fax: 31 (0) 70 311-1620
Email: hague@international.gc.ca