Distributieriem

Vraag gesteld door M. Gouw op 31 maart 2019

Wij hebben vrijdag 22-3-2019 een Dacia Duster uit 2012 gekocht.  Hierbij hebben wij een extra garantiepakket van 6 maanden a 650€ gekocht. Nu blijkt bij navraag bij Renault dat de distributieriem vorig jaar al vervangen had moeten worden (de norm van Renault is vervangen bij km stand 60000 of 6 jaar. De km-stand van onze auto is ongeveer 74000. Volgens BOVAG hoort bij de aflevering dat de distributieriem vervangen wordt.

Ik heb hierover meermaals contact gehad met de eigenaar Dus binnen 1 week na aankoop dit al gemeld. De eigenaar van de garage  zegt geen BOVAG garantie te geven maar "autotrust" garantie van 6 maanden op motor en bak. Hij wil dus niet alsnog de distributieriem vervangen zonder dat wij er zelf voor betalen.

De distributieriem zou volgens mij wel onder de garantie moeten vallen. Wat kan ik hieraan doen?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Op 22-03-2-19 heeft u een Dacia Duster gekocht bij een Bovag bedrijf.  Daarbij heeft u 6 maanden garantie gekocht. U bent erachter gekomen dat de distributieriem, die bij 60.000 km of 6 jaar vervangen had moeten worden, niet is vervangen.  De garage is niet bereid om dit alsnog te doen.  Uw vraag is wat u hieraan kunt doen.

Het vervangen van de distributieriem valt niet onder de garantie, maar wel onder een juiste aflevering van een gekochte auto.  Nu de auto aan u is geleverd zonder dat de riem vervangen is, zal de garagehouder dit alsnog moeten doen. Dus niet op basis van garantie, maar onder conformiteit (= de redelijke verwachtingen die je als consument mag hebben van een product).
U kunt de garage wijzen op de wet, art. 7:21 BW :

1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
a. aflevering van het ontbrekende;
b. herstel van de afgeleverde zaak, mits de verkoper hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
c. vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat de koper redelijkerwijze met ongedaanmaking rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd.

2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.
U kunt de garage er ook op wijzen dat hij aansprakelijk is voor alle schade als de distributieriem kapot gaat.  Dus ook voor de gevolgschade.

Voor de wijze waarop u de garage aan kunt spreken, verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop. Komt u er niet uit met de garage dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie  Voertuigen