Aansprakelijkheid - aanrijding met scooter

Vraag gesteld door J. de Jong op 01 maart 2019

Op 1 november 2018 reed ik binnen de bebouwde kom op een tweebaansweg (Paranadreef in Utrecht). Naast deze weg loopt een fietspad waarop in twee richtingen gefietst kan worden. Ik moest op deze weg rechtsaf slaan om de parkeerplaats van het zwembad De Kwakel op te rijden. Ik minderde dus vaart deed mijn richtingaanwijzer uit naar rechts, stopte en keek twee keer of er ook verkeer op het fietspad was. Constateerde dat dat niet het geval was en reed vervolgens stapvoets de parkeerplaats op terwijl ik dus het fietspad kruiste. Op dat moment werd ik rechts voor geraakt door een scooter waarop naar mij later bleek een politieagent in burger reed. Het was de scooter niet toegestaan van het fietspad gebruik te maken.

De politie was zeer snel ter plaatse. Mij bleek toen dat ik, zonder het uiteraard te weten, achter een auto had gereden waarin een of meer criminelen zaten. Deze auto werd op dat moment onopvallend achtervolgd door meerdere politieagenten in burger en in burgervoertuigen waaronder een scooter. Doordat ik vaart minderde om de eerder genoemde parkeerplaats op te rijden en men mij niet in kon halen vanwege tegenliggers dreigde de politie de criminelen uit het oog te verliezen. De agent op de scooter besloot mij daarom met hoge snelheid in te halen via het fietspad. Dit mislukte doordat hij mijn auto rechts voor raakte waardoor hij ten val kwam (gelukkig geen letsel van betekenis).

Hoewel de agenten mij meedeelden dat ik hier niets aan kon doen en zij in dit soort gevallen de schade aan mijn auto zouden vergoeden beweert mijn verzekeringsmaatschappij dat ik toch aansprakelijk ben voor de schade aan mijn eigen auto (circa €3.750,00), de schade aan de scooter en mogelijk nog wat letselschade. Zij motiveren dit met de stelling dat ik ten allen tijde verkeer op het fietspad voorrang dien te verlenen ook als dat verkeer zich er niet op mag bevinden en/of te hard rijdt. Het verkeer dat zich op het fietspad bevindt riskeert alleen een boete. Dit laatste zal niet gebeuren omdat het de politie in het kader van de uitoefening van haar taak in bijzondere gevallen is toegestaan de verkeersregels te overtreden waarbij zij uiteraard wel de nodige voorzichtigheid in acht dienen te nemen.

Ik ben het met deze gang van zaken uiteraard niet eens. Hoewel de politieagent in kwestie ruiterlijk schuld erkende, hetgeen hij volgens de polisvoorwaarden uiteraard niet mag, vraag ik mij af of mijn verzekeringsmaatschappij het bij het rechte eind heeft. Op deze manier ben je als automobilist vogelvrij.

Ik rijd al jaren schadevrij, ben all-risk verzekerd met de maximale no-claim korting. In principe kost het mij nu dus geen geld maar als ik binnen 3 jaar schade heb moet ik wel een hogere premie betalen. Ik ben benieuwd wie volgens u het bij het rechte eind heeft in deze casus.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een aanrijding gehad met een agent in burger. Laatst genoemde heeft aangegeven dat ze iemand aan het achtervolgen waren en dat de aanrijding u niet te verwijten valt. De schade aan uw auto zou door hen gedragen worden. U bent allrisk verzekerd met maximale no claim korting. U hebt daar beroep op gedaan maar de verzekeraar weigert uit te keren omdat u aansprakelijk bent voor de schade aan uw eigen auto. U moet namelijk te alle tijden verkeer op het fietspad voorrang verlenen ook als dat verkeer zich niet op dat fietspad mag bevinden.

Het argument van uw verzekeraar om niet uit te keren is allerminst merkwaardig te noemen. Bij een allrisk zou er zelfs uitgekeerd kunnen worden als het uw eigen schuld zou zijn. U zou dan ook in dit geval er goed aan doen om u polisvoorwaarden aandachtig door te nemen alsook de betreffende verzekeraar te verzoeken om aan te geven op welke passage in de voorwaarden zij zich baseren. Indien u er niet uitkomt met uw eigen verzekeraar raad ik u aan de claim in te dienen bij de (verzekeraar van de) politie. Wellicht is er een proces-verbaal opgemaakt die u ter onderbouwing kunt gebruiken om uw claim kracht bij te zetten.