Turbo voor 2e keer stuk

Vraag gesteld door D. van Drunick op 18 februari 2019

In oktober 2018 is de turbo kapot gegaan van onze Peugeot 3008. Deze hebben we toen laten repareren. Het volgende is er toen gebeurt:

  • Olieleidingen vervangen
  • Intercooler vervangen
  • Oliefilter vervangen
  • Luchtfilter vervangen
  • Roetfilter leeggehaald.

Dit was een rekening van € 1800,-  Hier kregen we 2 jaar garantie op. Nu is de turbo 21 januari weer stuk gegaan. Wij terug naar de garage, deze heeft geconstateerd na 3 (!!!) weken dat het aan de smering van de olie ligt. Hij zegt dat hij het misschien ook wel na had moeten kijken, en wil ons nu geen garantie geven. We moeten de rekening dus zelf betalen. Is dit terecht?

 

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Drie maanden na vervanging van de turbo van uw Peugeot 308, blijkt de turbo wederom defect. Volgens de garagist (BOVAG) is gebrek aan smering de boosdoener. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Aansprakelijkheid garagist?
Wanneer een garagist een defecte turbo constateert, dan dient hij op zoek te gaan naar de oorzaak ervan. Meestal betreft het geen eigen gebrek van de turbo, maar het gevolg van een gebrek elders onder de motorkap.
Gelet op het relatief korte tijdsbestek tussen de vervanging van de turbo medio november 2018 en de defecte turbo in januari 2019, maakt dat naar alle waarschijnlijkheid de garagist in november 2018 toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de inspanningsverbintenis, door niet de oorzaak van de defecte turbo weg te nemen.

Garantie
Nu u nog aanspraak kunt maken op de reparatie garantie (oktober 2018) komt de benodigde reparatie voor rekening en risico van de garagist, tenzij deze kan bewijzen (onafhankelijke expertise) dat hem geen blaam treft.

Geschillencommissie
Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan tussen u en de garagist (BOVAG) dan kunt u dit geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Tot besluit wijs ik u op het stappenplan klachten na onderhoud/reparatie op onze website.