Ordering NIB vanwege snelheidboete zonder een bekeuring te hebben gezien

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 06 februari 2019

Op 2 februari 2019 van het NIB in Purmerend (gedateerd 30 jan 2019) een vordering ontvangen voor €709,55 ivm een openstaande factuur van het NIVI Credit S.R.L inz. gemeente Florence. Na navraag bij het NIB bleek dit om een,inmiddels opgehoogde, boete te gaan ivm een snelheidsovertreding gegaan op 20 mei 2017. Het NIB gaf aan dat de aangetekende brief met daarin de bekeuring (gedateerd 20 juli 2017) door ons geweigerd zou zijn echter wij hebben nooit iemand aan de deur gehad met een poststuk uit Italië.  

We zijn wel in Italië en ook in Florence geweest en hebben via het autoverhuurbedrijf op vernomen dat we bekeuring hebben gekregen op 21 juni 2017 (we moesten na. €30.50 adm.kosten betalen) maar hebben dus nooit een bekeuring gezien. Ik ben bereid de originele bekeuring te betalen (totaal €198,56 - 30% als je binnen 5 dagen betaald).  

Kunt u mij adviseren hoe ik e.e.a. het beste kan aanpakken om uiteindelijk niet meer te betalen dan het oorspronkelijke boetebedrag van €147,86 (= €198.56-30%)?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Recentelijk heeft u van de NIB een vordering van € 709,55 ontvangen ter zake een openstaande Italiaanse boete uit 2017. U stelt niet eerder hierover een aangetekende brief uit Italië te hebben ontvangen. U vraagt zich hoe nu te handelen.
 
Een soortgelijke vraag is hier eerder beantwoord. Kortheidshalve verwijs ik u naar één ervan.
 
Nu u bereid stelt te zijn om de oorspronkelijke boete te willen voldoen, raad ik u aan géén betaling te verrichten aan het NIB, maar aan NIVI Credits EMO (Italiaans incassobureau) of rechtstreeks aan de autoriteiten zelf.
 
Verjaring
Ga na wanneer het verhuurbedrijf de administratiekosten bij u in rekening heeft gebracht, de verjaringstermijn van 360 dagen vangt dan in principe vanaf die datum aan. Wellicht dat de vordering inmiddels verjaard is (art 201 Codice della Strada).
 
Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.