Nooit eerder ontvangen boete uit Italië

Vraag gesteld door Anitakees op 26 februari 2019

Wij hebben een boete gehad uit Italië van 2014. Het proces-verbaal is op 29-01-2015 opgesteld. Het NIB gaat akkoord met de betaling van het oorspronkelijke bedrag zonder de 30% korting bij betaling binnen 5 dagen. Ik heb aangegeven dat wij een beroep willen doen op op verjaring van de boete (art 201 Codice della strada) en subsidiair een verzoek doet tot betaling van de oorspronkelijke boete, daar deze ons nimmer bereikt heeft., zoals u al op de ANWB site had vermeldt.

Het NIB geeft aan dat dit pertinent niet waar is en sluiten het dossier met terugmelding naar de instanties in Italie dat we niet gaan betalen. Wat is uw verdere advies. Kunnen wij alsnog in de problemen komen? Adviseert u ons om toch het bedrag over te maken?
We hebben ook nooit herinneringen ontvangen.
 

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen uit Italië via het NIB. De bekeuring dateert uit 2014. U heeft niet eerder hierover bericht ontvangen en geeft aan dat naar uw idee de boete is verjaard. U ontvangt nu van het NIB een voorstel tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.

Als kan worden aangetoond dat er eerder bericht naar u is verstuurd is de boete naar verwachting nog niet verjaard. De boete blijft dan openstaan. Als het NIB het dossier terugstuurt naar Italië dan kan de boete vervolgens worden geïnd door het CJIB. De boete die u nu voorgelegd krijgt zal bij het CJIB niet minder zijn. Of het CJIB wort ingeschakeld kunnen wij niet met zekerheid zeggen, maar de mogelijkheid is aanwezig.

De vraag is dus in eerste instantie of er bewijs is van het tijdig versturen van de oorspronkelijke boete. Is dat aanwezig, dan is het voorstel van het NIB redelijk. De boete is dan ook afgewikkeld. Het moet wel gaan om de boete en niet om eventuele incassokosten. De boete moet daadwerkelijk afgedaan zijn door uw betaling.

Meer informatie over boetes uit Italië vindt u op onze website.