Garantie op reparatie

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 01 maart 2019

Graag hoor ik uw deskundig advies over het volgende.

Twee jaar geleden bleek ik water te hebben in de olie van mijn saildrive.  Conclusie van de jachtwerf waar ik al jaren mijn boot stal, lekkende keerring bij de schroef. Nu is de boot (Compromis 999) al ruim  20 jaar oud, dus dat leuk geen onlogische verklaring. De keerringen zijn toen gerepareerd.

Ik vaar laatste jaren erg weinig met mijn boot, (niet meer dan 40 NM per jaar) maar toen ik de boot dit najaar weer op de kant liet zetten, bleek er weer water in de saildrive olie te zitten.   Conclusie van Benno Rexwinkel: weer keerringen defect. Op mijn opmerking dat dat wel erg snel was antwoordde hij dat het heel goed mogelijk  was dat ze weer waren beschadigd door een vissnoer of zoiets. Hij zou het nakijken en repareren.

Gisteren kreeg ik de nota voor het vervangen van de keerringen van € 392 , zonder verder commentaar.
Ik zit met de volgende vragen:
1. Is het waarschijnlijk dat met zo weinig vaarkilometers de keerringen binnen 2 jaar weer defect zijn?
2. Als er een reparatie is verricht en dezelfde reparatie is binnen 2 jaar weer nodig , is er dan geen vorm van garantie op de eerder uitgevoerde reparatie?
3. Zou in dit geval enige vorm van coulance niet gebruikelijk/normaal zijn?

Extra informatie:van de gevaren kilometers was ca de helft onder zeil.
Vaargebied alleen Hollands Diep, nooit langs oevers met vissers.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Twee jaar geleden heeft u de keerringen van uw boot laten repareren. Deze zijn nu weer defect. U heeft hiervoor € 392 betaald.

U heeft hierover een aantal vragen. Helaas is onze afdeling Watersportadvies per 2015 opgeheven. Wij beschikken niet meer over de technische kennis om te kunnen adviseren wat de levensduur is van keerringen (en onder welke omstandigheden). Als u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking biedt voor dit geschil, adviseer ik u hen in te schakelen. Ook is een expertise mogelijk (bij bijvoorbeeld CED), maar dat is alleen zinvol als die kosten in redelijke verhouding staan tot uw vordering.

Op onze website hebben wij algemene informatie staan over reparatie en onderhoud (van auto’s), die ook op vaartuigen van toepassing is.

Op grond van de wet heeft u recht op een deugdelijke reparatie. Als vast komt te staan dat er twee jaar geleden sprake is geweest van een ondeugdelijke reparatie, kunt u de kosten verhalen op de reparateur. Daarvoor moet de oorzaak van het teruggekeerde gebrek vastgesteld worden. Mogelijk kan dat nog aan de hand van de vervangen keerringen (als die bewaard zijn gebleven). Ook kunt u de reparateur aanspreken als blijkt dat de levensduur van het onderdeel langer dan twee jaar is en u geen verwijt treft (bijv. door verkeerd gebruik).   

Of er garantie is gegeven op de eerste reparatie, hangt af wat u destijds met de reparateur bent overeengekomen. Wellicht dat hierover iets op de factuur (of in de algemene voorwaarden) staat.