Foutje in advies

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 17 februari 2019

In de kampioen van februari 2019 werd er in de rubriek onderweg 12 vragen de volgende vraag beantwoord. 'Ik heb mijn linkervoet gebroken op wintersport. Mag ik autorijden met gips? Ik heb een automaat.

Jullie antwoord was dat er niet in de wet staat dat het niet mag maar dat een agent hier wel een oordeel over kan hebben.

Nu is mij als spoed eisende hulpverpleegkundige geleerd dat indien er een gips door ons wordt aangelegd wij de patiënt moeten wijzen op het feit dat zij niet meer als bestuurder van een motorvoertuig aan het verkeer mogen deelnemen. De reden hierachter is dat elke verzekering in zijn uitsluitende clausule wel heeft staan dat de bestuurder geen beperking aan zijn ledenmaten mag hebben (indien het voertuig hierop niet is aangepast). Indien iemand toch besluit met gips aan het verkeer deel te nemen is diegene dus feitelijk onverzekerd. Het onverzekerd deelnemen aan het verkeer als bestuurder van een motorvoertuig is een overtreding. Als men onverzekerd een ongeluk veroorzaakt is dit zelfs een misdrijf. Van dit laatste ben ik echter niet helemaal zeker.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag/opmerking naar aanleiding van een artikel in De Kampioen (02/2019) ter zake autorijden met een ledemaat in het gips.

Een soortgelijke vraag is reeds eerder beantwoord op dit platform. Kortheidshalve verwijs ik u hier naar één van de antwoorden.

Tot besluit merk ik op, dat voor een autoverzekeraar (WAM-verzekeraar) normaliter een attest (schriftelijke verklaring) van de behandelend arts volstaat.