Boete bij gedraaid 50 km bord

Vraag gesteld door S. Hornstra op 08 februari 2019

Het was avond en donker. Ik reed met mijn auto op een 70 km weg. Op de rotonde sla ik linksaf , dat is dan voor mij ook een 70 km weg . Want ik had geen borden gezien. Tot ik staande werd gehouden en bekeurt werd voor 80 km en 30 km  te hard reed zei hij . Dat vond ik erg vreemd waarom dat zo was, maar je gaat ervan uit dat de agent gelijk heeft . Ik ben 1 dag  later terug gegaan, en dan blijkt mij dat het 50 km bord een kwart slag gedraaid is, en dus niet leesbaar was in mijn rij richting. 

Ongeveer 4 weken later is dat bord gedraaid en staat nu in de goede stand . Ik neem aan dat de agenten niet wisten dat het bord gedraaid was ,en voor hun was dat dus een 50 km weg [onder ede verklaard ook nog ]. Ik heb bezwaar gemaakt bij het C J I B, maar mijn klacht is ongegrond verklaard. Ik meen nog steeds dat mijn boete van € 291,00 niet terecht is. Een boete is volgens mij onterecht als NIET duidelijk aangegeven is hoe hard je daar mag rijden. Ik reed geen 30 maar 10 kilometer te hard volgens mij. 

Blijft nog over het kanton gerecht, dat zou voor mij de eerste keer in mijn leven zijn dat ik daar contact mee heb. 

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen wegens overschrijding van de maximumsnelheid. Uw bezwaar is inmiddels afgewezen. U vraagt zich af of u kans maakt, als u in beroep zal gaan bij de kantonrechter.

Uw bezwaar komt er in het kort op neer, dat u in de veronderstelling verkeerde, dat na het verlaten van de rotonde (linksaf op rotonde, derde afslag) dezelfde maximumsnelheid (70 km/u) van toepassing zou zijn. U had immers het verkeersbord met een lagere maximumsnelheid niet opgemerkt, daar deze een kwartslag gedraaid was.

Het is aan u bewijs te leveren, waaruit blijkt dat het bewuste verkeersbord voor u niet waarneembaar was, daar deze een kwartslag gedraaid zou zijn geweest. Indien u dit niet onomstotelijk kunt bewijzen, dan is het instellen van beroep weinig zinvol.

U zou de wegbeheerder kunnen benaderen, wellicht dat zij bereid zijn te verklaren, dat het bewuste verkeersbord inderdaad een kwartslag gedraaid heeft gestaan.

Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op onze website.