Al rijdend stopt de motor

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 03 februari 2019

Ik wil graag juridisch advies. Al rijdend stopte de motor en kon ik ondanks het wegvallen van de hydrauliek met moeite remmen en sturen, een bedreigende ervaring. Dealer en WW konden na uitgebreide analyse geen oorzaak vinden. Nu heb ik een auto met een verleden dat niet is opgelost en dus de waarde aanzienlijk beinvloed. Hij heeft nog garantie. Ik wil eigenlijk van de auto af. Wat raadt u mij aan te doen.

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Al rijdend stopte de motor van uw auto. Zowel de Wegenwacht als de dealer konden geen oorzaak daarvan vinden. De auto zit nog in de garantieperiode. U wilt van de auto af.

De auto die u hebt gekocht moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst ervan mocht verwachten. Dat wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan die redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend kunnen zijn voor wat u van een auto mag verwachten zijn o.a.: bouwjaar, koopprijs, waar u de auto hebt gekocht, eventuele garantie en de informatie die u van de verkoper hebt gekregen. De verkoper is namelijk verplicht om u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt binnen de eerste zes maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. De verkoper moet dan op zijn beurt aantonen dat betreffend gebrek niet aanwezig was ten tijde van verkoop van de auto aan u.

Ondanks dat ik me voor kan stellen dat u van de auto af wilt, is het juridisch gezien niet zondermeer mogelijk om de verkoper daartoe te dwingen. U dient in beginsel de verkoper de mogelijkheid te bieden om dit gebrek (kosteloos) op te lossen voor u.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website. Als u er niet uit komt met de verkoper dan kunt u de Geschillencommissie Voertuigen vragen om een bindend advies in uw kwestie uit te brengen. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt dan zou u die eventueel kunnen inschakelen.