Vervolg eerdere vraag

Vraag gesteld door Rickharman op 20 december 2018

In de eerste aankondiging die ik in juli 2018 ontving leek het of de overtreding was begaan in september 2017. Op dat ogenblik was de auto niet meer mijn eigendom. Nadat ik bezwaar had aangetekend werd dat afgewezen op basis van een politierapport van oktober 2018 waaruit bleek dat ik in april 2017 al was aangehouden. Op die datum was ik wel eigenaar. Ik weet echter nergens van.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Bezwaar aantekenen heeft alleen zin als u kunt aantonen dat u de overtreding niet begaan hebt of bijvoorbeeld niet ter plaatse bent geweest. U zou bijvoorbeeld ook, indien het gaat om een snelheidsovertreding, om een foto kunnen vragen.

Ik zou u voorts graag willen vragen om in het vervolg aanvullende vragen in het oorspronkelijke topic te plaatsen om het ook voor andere lezers overzichtelijk te houden.