Tol Italië

Vraag gesteld door Harry Naaijer op 19 januari 2019

Ben vorig jaar augustus op vakantie geweest in Italië, waar je op de snelwegen tol moet betalen.
Nu krijg ik van de firma NiviCredit een bericht dat ik de tol niet betaald heb op 3 augustus 2018, boete €43,39.

Nu is dit geen wereldbedrag en om geen problemen te krijgen moet ik misschien wel betalen maar principieel ben ik het er niet mee eens. Je kunt namelijk niet door de poortjes/slagboom heen indien je niet betaald.

Ene keer betaal je met de pas en indien de automaat de pas niet aanneemt betaal je contant. Heb die dag niet kunnen betalen met de pinpas maar contant, dus geen bewijs dat ik betaald heb.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een brief uit Italië ontvangen met het verzoek de onbetaald gelaten tol alsnog te voldoen. U stelt dat u wel degelijk de verschuldigde tol voldaan heeft middels contante betaling. Probleem is dat u de betaling echter niet kunt bewijzen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

U bent in de veronderstelling dat een slagboom op de Italiaanse tolwegen niet opengaat, indien geen betaling van het verschuldigde tol heeft plaatsgevonden. Dit is niet juist. Het gebeurt regelmatig dat bij een niet geslaagde pintransactie de slagboom toch opengaat, dit om stremmingen te voorkomen.

Bewijs
Nu u geen betalingsbewijs aan NIVI Credit kunt overleggen, maakt dat u het opgegeven bedrag verschuldigd bent.

Meer informatie over tol Italië vindt u op onze website.