sta op een Recron camping in Drimmelen

Vraag gesteld door freddy lucas op 09 januari 2019

Kan de beheerder van een Recron verblijf elk jaar de staangeldprijs met 8 % verhogen, zonder vooraf aankondiging, zonder aanpassingen aan de algemene camping ?

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Kan de beheerder van een Recron camping het jaargeld elk jaar met 8% verhogen zonder vooraankondiging en zonder aanpassingen?

Ja, dat kan. De ondernemer heeft het recht het jaargeld eenmaal per overeenkomst jaar te verhogen. De ondernemer kan de prijs alleen aanmerkelijk verhogen indien hij dit tenminste 18 maanden voor de ingangsdatum globaal gemotiveerd aan de recreant heeft meegedeeld.

Een aanmerkelijke prijsverhoging is een verhoging van meer dan 10%.

Zie voor prijswijzigingen artikel 4.5 en 4.6. van de Recron-voorwaarden.