Jaarlijkse huurkosten verhogen in tijd van verval

Vraag gesteld door gkeuning op 02 januari 2019

Voor een vaste standplaats stacaravan op een camping waar herstructurering plaatsvindt worden de kosten jaarlijks verhoogd terwijl alle faciliteiten afnemen, de camping is inmiddels behoorlijk vervallen en sluit over 3 jaar ondertussen wordt er afgebouwd maar geen overgangsregeling getroffen. Mogen de kosten verhoogd worden? Of geldt er een puntensysteem zoals in de woningverhuur, waaruit blijkt wanneer ik en vele andere huurders te veel betalen. Hoe kom ik achter mijn rechten?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of een ondernemer na een aangekondigde herstructurering jaarlijks toch het jaargeld mag verhogen, nu de camping in verval is en de faciliteiten afnemen.

Bij beantwoording van de vraag, ga ik gemakshalve ervan uit, dat de RECRON voorwaarden hier van toepassing zijn.

Op grond van de RECRON-voorwaarden mag een ondernemer jaarlijks eenmalig het jaargeld verhogen. Dit is niet anders wanneer er herstructureringsplannen zijn aangekondigd.

Herstructurering (art 12 lid 7 RECRON-voorwaarden)
De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kan de recreant gra- tis gebuik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzienin- gen, gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden wel voor rekening van de recreant.

Verval camping en verminderde faciliteiten
Wanneer de camping in deplorabele staat verkeerd en de faciliteiten afnemen, dan raad ik u aan - tezamen met mede-recreanten - een klacht in te dienen bij de ondernemer op grond van derving van het huurgenot/ recreatiegenot.

Puntensysteem huurprijs
Een dergelijk puntensysteem geldt louter voor huur van een woonruimte, niet voor recreatieve doeleinde.

Meer informatie over uw rechten als eigenaar van een chalet/stacaravan vindt u op onze website.