Bijdrage Wifi

Vraag gesteld door SuuzW op 24 december 2018

Goedendag,

Sinds 2012 ben ik eigenaar van een chalet op een vakantiepark. De grond pacht ik. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten conform de RECRONvoorwaarden.

In dit contract staat vermeld dat:

Het jaargeld bedraagt:
Indien niet in het jaargeld begrepen, bedragen de kosten voor het gebruik van:
- Elektriciteit
- Water
- Gas
- Riool
- Kabel
- Belastingen en heffingen

Bedragen die hier niet met name worden genoemd worden geacht te zijn inbegrepen.

Op het park is sinds 2012 Wifi beschikbaar. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd, m.a.w. het park stelde dit gratis ter beschikking.

Nu geeft het park aan dat de huidige Wifi niet toekomstbestendig is en wordt dit aangepakt. De eigenaren moeten een eenmalige bijdrage betalen (voor een kastje) en maandelijks een bedrag voor het gebruik van de Wifi.
Verhurende eigenaren zijn verplicht hieraan deel te nemen. Het park geeft aan dat men verwacht diens investering binnen vijf jaar eruit te hebben.

Mijn vraag is:
- Mag het park zomaar een bijdrage vragen terwijl er al jarenlang gratis Wifi ter beschikking werd gesteld?
- Is conform het pachtcontract de Wifi-bijdrage niet in het jaargeld inbegrepen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent eigenaar van een chalet op een camping. U pacht de grond. Nu wordt er op de camping een nieuwe investering gedaan in verband met Wifi. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de huurders/pachters. U vraagt of dit mag.

Een campingeigenaar mag als ondernemer beslissen om zaken op de camping te vernieuwen. Als hiervoor investeringen moeten worden gedaan mogen deze ook worden doorberekend aan de huurders.

Als u toestemming heeft om uw chalet te verhuren mogen aan de huur ook voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat uw chalet aan bepaalde eisen voldoet. Dit kan zijn geregeld in de met de eigenaar afgesloten overeenkomst.

De campingeigenaar kan dus inderdaad kosten doorberekenen.

Meer informatie over uw rechten op de camping vindt u op onze website.