Betaling hotelboeking

Vraag gesteld door JKKL op 08 januari 2019

Doordat de weg naar het hotel afgesloten was kon ik mijn hotel niet bereiken. Moet ik dan toch alles betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u kosten aan het hotel verschuldigd bent, nu u de weg naar het hotel onbereikbaar was.

Nakoming overeenkomst
Wanneer u een hotel boekt, dient zowel u als het hotel de verplichtingen hieruit volgend na te komen. In de toepasselijke algemene voorwaarden kunt u nagaan wat de gevolgen zijn, indien u of het hotel uw/haar verplichtingen niet nakomt.

Overmacht
Wanneer het hotel vervolgens op gen enkele wijze fysiek bereikbaar is, kunt u zich eventueel op overmacht beroepen. Beroep op overmacht dient aan objectieve maatstaven te worden beoordeeld, waarbij rekening dient te worden gehouden met in beginsel de overeenkomst zelf, als met alle feiten en omstandigheden van het geval.