Na 5x een reparatie te hebben uitgevoerd aan de versnellingsbak is het probleem niet opgelost.

Vraag gesteld door lhb227 op 16 augustus 2017

Vorig jaar april een Volvo XC70 gekocht van 2012 met km stand van 110.000 voor €30145,00 met 1 jaar garantie bij Volvo dealer Broekhuis/Zeist. In juni 2016 de 1e keer voor reparatie aangeboden zonder dat het euvel werd verholpen. Nu aug. 2017 en na totaal 5 reparaties is het euvel nog steeds niet verholpen. Ik wil de auto niet meer, ik heb ca. 40.000 km gereden en de vraag is wat kan ik redelijkerwijs terugvragen, rekening houdend met het feit dat ik nauwelijks van deze auto heb genoten aangezien ik iedere paar maanden de auto ter reparatie moest aanbieden.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt in april 2016 een occasion gekocht uit 2012 met 110.000 km op de teller. Inmiddels is de garantie verlopen en bent u al in totaal 5 reparaties aan hetzelfde gebrek verder zonder dat het probleem is verholpen. U wilt de auto niet meer en vraagt wat u redelijkerwijs kan terugvragen van de verkoper.

Omgekeerde bewijslast
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van hetgeen u bent overeengekomen zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Ofwel; er is hier sprake van omgekeerde bewijslast, waarbij het aan de verkoper is om aan te tonen dat het gebrek bij levering niet al aanwezig was. Overigens betekent voormelde niet, dat u na zes maanden geen rechten meer hebt. Het is alleen wel zo dat na zes maanden de bewijslast bij u ligt.

Ontbinden koopovereenkomst
De verkoper dient met de reparaties er voor te zorgen dat u de auto weer naar behoren kunt gebruiken zonder betreffend gebrek. In dit geval heeft de verkoper tot vijf keer toe geprobeerd te repareren zonder resultaat. U hebt daarmee de verkoper een redelijke kans gegeven om het gebrek te verhelpen. In dit geval komt u daarom het recht toe om vervanging van de auto te eisen of de koopovereenkomst te ontbinden waarbij u de auto teruggeeft aan de verkoper en waarbij hij u de volledige aankoopprijs terug dient te betalen. (Ik kan me overigens voorstellen dat u vanwege de gereden kilometers een (kleine) gebruiksvergoeding afspreekt). Echter, dat is in dit geval geen vereiste.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.