Kans bij rechter

Vraag gesteld door Jfnhr op 12 januari 2017

A: aanhanger op kenteken uitgeleend
B: lener 3 boetes snelheidsovertreding
C: totaal € 462
D: lener schrijft brief naar officier van justitie met verzoek hem de boetes op te leggen
E: niet ontvankelijk want te laat ingediend
F: wat is mijn kans om voor de rechter in het gelijk gesteld te worden, dat de boete bij de echte overtreder opgelegd gaat worden
G: lener is inmiddels failliet, heeft een bewindvoerder
H: ik zou dus boetes moeten betalen voor overtredingen, die ik niet begaan heb

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw aanhanger met eigen kenteken uitgeleend. De lener van de aanhanger blijkt verolgens 3 snelheidsovertredingen te hebben begaan. De boetes belanden op uw adres, daar u kentekenhouder bent van de aanhanger die op de foto staat. De lener van de aanhanger is inmiddels (persoonlijk) failliet. U vraagt zich nu af of het zinvol is de boetes aan te vechten nu u part noch deel heeft aan de verkeersovertredingen.

Als houder van een kenteken van motor(voertuig) bent u onder meer aansprakelijk voor verkeersboetes, ongeacht of u de overtreding zelf heeft begaan. U bent verantwoordelijk voor betaling van de boete. Boetebedrag kunt u onderling met de lener - verantwoordelijk voor verkeersovertreding - verrekenen.

Het is daarom uitgesloten dat de rechter de boetes (alsnog) zal opleggen aan de lener van de aanhanger. U zal worden veroordeeld tot betaling van de boetes, tenzij de rechter oordeelt dat de overtredingen niet wettig en overtuigend bewezen zijn.