In welke termijn mag geen 3e gebrek optreden (omdat het anders de aankoop ontbindt)?

Vraag gesteld door Paul D op 10 december 2015

Ik heb kortgeleden een tweedehands auto gekocht voor 2750,- ongeveer 12 jaar oud.
1. Binnen 3 kilometer begaf de motor het. De garage heeft dit gerepareerd  'nieuwe' motor geplaatst. (hebben ze netjes opgelost, ze -vroegen- om een bijdrage van mij maar -eisten- dat niet, we zijn overeengekomen dat ik de helft van de motorprijs (300,-) betaal.).
2. Inmiddels is echter binnen 300 km de uitlaat kapot gegaan. De uitlaat bleek aan elkaar gekit te zijn. Verder komt er bij starten witte rook uit de uitlaat (deze twee uitlaatproblemen schijnen niet aan elkaar gerelateerd te zijn). Verder raakt de koelvloeistof snel leeg (dit hangt vermoed ik wel samen met die witte rook).

De garage is bereid ook dit alles (kosteloos) te repareren. Ik wilde zelf echter de koop ontbinden. Eén gebrek kan domme pech zijn, maar twee a drie gebreken zo kort na aankoop vind ik niet deugdelijk (ik lees op ANWB iets over non-conformiteit). Maar goed, ik wist niet dat ik aankoopkeuring had moeten doen (heb ik niet gedaan), de consumentbond raadde mij daarom aan de garage wel nog een kans op reparatie te bieden, maar daaraan wel het volgende te verbinden:
- als binnen X maanden zich weer een gebrek voordoet, dan wordt de koop alsnog ontbonden.

De consumentenbond wist echter niet wat hiervoor een redelijke termijn was. Zij dachten bij een auto van ~3000,- euro aan zo'n zes maanden.

Mijn vraag:
1. wat is een redelijke termijn?
2. heeft u nog tips/is het terecht om de garage nog een kans te geven?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht waarbij verschillende problemen vlak na aankoop zijn geconstateerd.

Ook zonder garantie heeft u als consument recht  op een product waarvan u redelijke verwachtingen mag hebben. Deze verwachtingen hangen vervolgens weer samen met de leeftijd van de auto, het onderhoud en het gebrek zelf. In uw geval betreft het een auto van 12 jaar oud. Bij een dergelijke leeftijd moet je als consument rekening houden met gebreken. Een motor en een uitlaat kunnen bij die leeftijd aan vervanging toe zijn. De kosten van vervanging komen in dat geval over het algemeen voor rekening van de koper. In uw geval is de garage u gelukkig goed tegemoet gekomen.

U geeft aan dat u de koop zou willen ontbinden. Als de garage daaraan mee zou willen werken kunt u onderling een termijn afspreken waarbinnen zich geen gebreken mogen openbaren. Een redelijke terijn zou inderdaad tussen de drie en zes maanden liggen. Als de garage niet wil meewerken aan een dergelijke afspraak kunt u ontbinding niet zonder meer afdwingen. Als het gebreken zijn die te herstellen zijn gaat herstel altijd voor ontbinden. Meer informatie over uw rechten na aankoop vindt u op onze website.