Heb ik recht op Juridische bijstand en zo ja, wat dekt deze precies in praktische- financiële zin?

Vraag gesteld door mijnanwb op 16 november 2015

.. Nadat ik mijn auto bij garage voor keuring heb aangeboden en deze dezelfde dag weer heb opgehaald, bleek er een forse schade te zijn ontstaan welke de garagehouder ontkent te hebben veroorzaakt, dit terwijl de auto op een kleine reparatie aan de uitlaat na, goedgekeurd zou worden. De schade is een vervormde onder- en bovenzijde aan het chassis aan de voorzijde waarbij duidelijke sporen zijn, mijns inziens veroorzaakt door "val" van de auto van de brug op een vaste middensteun. Gevolg is een knik en in de chassisbalk welke aan één zijde is afgescheurd. Verder een losgekomen en beschadigde radiator en de motorkap die niet meer sluit.

Hoe dit op te lossen wanneer de betreffende garagehouder voet bij stuk houd en bij zijn verklaring blijft hier niet schuldig aan te zijn?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw auto ter APK aangeboden aan de garagiost. Bij in ontvangst name bleek er schade aand e auto. De garagist ontkent hiervoor verantwoordelijk te zijn. U vraagt ons hoe u nu dient te handelen.

Op grond van uw ANWB lidmaatschap heeft u onder meer recht op gratis juridische advies en informatie, ten aanzien van:

  • Mobiliteit
  • Recreatie
  • Toerisme
  • Verkeersslachtoffers 


Eerste stap: aansprakelijk stellen van de garagist  voor de schade. Doorgaans zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de garagist een expert sturen om de schade te beoordelen. Anders is het aan u om een expert in te schakelen, want: 'wie stelt, die bewijst' ex art 150 RV. Oftewel; u dient te bewijzen,/ aannemlijk maken,dat de garagist aansprakelijk is voor de schade aan uw auto.

Indien het autobedrijf aangesloten is bij de Bovag, kunt u de zaak vervolgens ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.