Compensatie bij vertraging

Vraag gesteld door Yvonne57 op 13 augustus 2018

Op 29 juli jl. zijn wij met een vertraing van 19 uur terug gevlogen vanaf Rhodos. De reden van de vertraging: Wij zouden 29 juli om 23:50 uur vliegen richting Amsterdam. Om 23:45 uur kregen wij bericht van TUI dat vanwege een storing van het check-in systeem op Rhodos ons vliegtuig als gevolg van een beslissing door de luchtverkeersleiding was uitgeweken naar Dalaman (Turkije). Vervolgens om 00:58 uur kregen we bericht dat de vlucht gecanccelled was. Hebben we op basis van bovenstaande recht op compensatie?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt of u recht heeft op compensatie nu uw vlucht op 29 juli 2018 van Rhodos naar Amsterdam kort voor vertrek geannuleerd is, vanwege een storing van het incheck-systeem op de luchthaven van Rhodos.

Compensatie bij annulering vlucht
wanneer een vlucht door de luchtvaartmaatschappij wordt geannuleerd heeft u - indien voldaan is aan e vereisten zoals gesteld in de Europese Verordering 261/2004 - naast recht op verzorging, tevens recht op een financiële compensatie. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de vliegafstand, duur van de vertraging.

Overmacht
Alleen in het geval een luchtvartmaatschappij zich op overmacht kan beroepen, is zij géén financiële compensatie aan de passagiers verschuldigd.

Een luchtvaartmaatschappij kan zich op overmacht beroepen, wanneer er sprake is van buitengewoon omstandigheden, welke het direct gevolg zijn geweest voor annulering van de vlucht. Overigens vormen niet alle buitengewone omstandigheden een grond voor luchtvaartmaatschappijen om vrijgesteld te worden van betaling van compensatie aan passagiers. Naast het ontbreken van enig verband tussen de annulering van de vlucht en de buitengewone omstandigheden, zijn er sommige gebeurtenissen die inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van een luchtvaartmaatschappij. Een storing van het incheck-systeem zou onder laatstgenoemde kunnen vallen.

Bewijslast luchtvaartmaatschappij
Wanneer een luchtvaartmaatschappij zich op overmacht beroept, dient zij hiervoor het bewijs te leveren waaruit zulks blijkt.

Stappenplan
Ik adviseer u middels ons stappenplan annulering van een vlucht een vordering in te stellen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij ter compensatie van de geannuleerde vlucht.

NB: wat was het vluchtnummer van desbetreffende geannuleerde vlucht?***

Reactie van Yvonne57:

Het gaat in dit geval om vluchtnummer OR284 die 29 juli 2018 om 23:50 uur zou vertrekken vanaf Rhodos naar Amsterdam-Schiphol.
Ik heb inmiddels via een brief compensatie geclaimed op basis van de Europese Verordening en heb daar inmiddels ook een antwoord van TUI op ontvangen.
Zij stellen het volgende:

Uitleg vertraging
De vlucht OR284 heeft een flinke vertraging opgelopen doordat het toestel moest
uitwijken naar de luchthaven van Dalaman. De reden hiervoor was dat de luchthaven van
Rhodos door de luchtverkeersleiding tijdelijk was gesloten. Door computer problemen op
de luchthaven van Rhodos was er een onhoudbare situatie ontstaan. Naar aanleiding
hiervan is besloten door de luchtverkeersleiding om de luchthaven dicht te houden voor
inkomend vliegverkeer. U bent om deze reden onder gebracht in een hotel en een dag
later naar Amsterdam gevlogen.

Recht op compensatie?
Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald, in de EU-Verordening 261/2004, dat
passagiers van vertraagde vluchten onder bepaalde omstandigheden compensatie krijgen
wanneer zij drie uur na de geplande aankomsttijd of later hun eindbestemming bereiken,
tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden. In dit geval liggen de genoemde
omstandigheden buiten de invloedssfeer van TUI fly en worden gezien als buitengewone
omstandigheden. Daarom is voor deze vertraging helaas geen EU-compensatie van
toepassing. Het spijt mij dat ik u hierover niet positiever kan informeren.***

Reactie van Michiel Claesen:

Verzoek TUI bewijs te overleggen, waaruit onomstotelijk blijkt dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een storing bij de luchtverkeersleiding op Rhodos. En dat deze buitengewone omstandigheid de oorzaak was voor de annulering/langdurige vertraging van uw vlucht.

Aan de hand van uw vluchtnummer heb ik onderhavige vlucht getoetst bij één van de vele claimbureau's in Nederland voor het verhalen van compensatie bij vertraging/annulerng van een vlucht. Uitkomst hiervan was, dat u - vanwege een buitengewone omstandigheid - geen aanspraak ou hebben op een financiële compensatie.